Rada města schválila smlouvu se Správou železnic o úhradě nákladů a provozu lávky

Pardubice – Statutární město Pardubice plní dohody: rada města na svém středečním zasedání schválila smlouvu se Správou železnic o úhradě nákladů a provozu lávky na vlakovém nádraží v Pardubicích. Zastupitelstvo města bude na svém pondělním jednání rozhodovat o pokrytí finančních prostředků k úhradě nákladů na provoz.

Na konci dubna 2019 uzavřelo město Pardubice se Správou železnic Smlouvu o spolupráci, podle které Správa železnic vybuduje na nádraží lávku s cílem umožnit obyvatelům Dukly pohodlný a bezpečný přechod z vlakového nádraží na sídliště. Po otevření měla být lávka převedena do správy a vlastnictví statutárního města Pardubice. Na samotné výstavbě lávky se město spolupodílelo částkou 8,5 milionu korun.

„Vedeme, hlavně naše právní oddělení, intenzivní komunikaci se Správou železnic, jsem rád, že jsme dostáli svému závazku a schválili potřebnou smlouvu. Samotná smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 5 let, tedy do samotného převodu vlastnického práva ze strany Správy železnic na město," konstatoval náměstek Jan Hrabal zodpovědný za správu majetku města a dopravu. 

Smlouva o úhradě nákladů se týká toho, že město Pardubice se zavazuje uhradit Správě železnic ceny za služby, které poskytuje v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky na úklid lávky a provoz dispečinku. Město rovněž hradí veškeré další náklady spojené s provozem lávky, jako jsou opravy, údržba, platby za energie na osvětlení, výtahy, eskalátory, náklady na zimní údržbu, a také náklady spojené s prohlídkami a revizemi zařízení lávky. Celková výše úhrady činí 7,5 milionu korun ročně.

„Po prvním roku provozu lávky vše vyhodnotíme a budeme jednat se Správou železnic ohledně dalšího postupu. Máme k dispozici dokumentaci k soutěžím, některé úkony by mohly do budoucna provádět Služby města Pardubic, pak může dojít ke snížení finanční náročnosti na provoz lávky," pokračoval Hrabal. 

V pátek 31. května dojde ke slavnostnímu otevření lávky, zastávky Pardubice centrum a zahájení druhé etapy rekonstrukce výpravní budovy Pardubice hlavní nádraží. „Vážíme si obrovského množství investic, které Správa železnic v našem městě realizuje. Město jde těmto investicím vstříc: vybudovalo Terminál B, spolupodílelo se na výstavbě lávky a zastupitelé budou v pondělí schvalovat záměr parkovacího domu na Terminálu JIH," uzavřel Jan Hrabal s tím, že rekonstrukce ulice K Vápence probíhá dle harmonogramu a mohla by být dokončena začátkem podzimu.

Na konci května dojde ke slavnostnímu otevření lávky nad kolejemi, která spojuje nástupiště na pardubickém vlakovém nádraží a končí v ulici K Vápence, která se nyní rekonstruuje a měla by být dokončena na podzim. Díky nově vytvořenému provizornímu průchodu budou obyvatelé Dukly moci i během rekonstrukce ulice K Vápence lávku k nádraží využívat. Celková délka nadchodu činí téměř 300 metrů.

Autor: Ivana Dolanová
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic