Projekty v problémových mikroregionech si rozdělí 8,8 milionů korun…

Biskupice, Přívrat či Vysočina. Ačkoliv jsou tyto obce od sebe vzdáleny desítky kilometrů, mají něco společného. Panují zde v porovnání s jinými oblastmi Pardubického kraje náročnější podmínky pro podnikání. Místním obyvatelům se také hůře shání zaměstnání. Hejtmanství pomáhá tyto rozdíly snižovat prostřednictvím dotačního programu na Podporu realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech.

Krajský úřad zaevidoval v tomto dotačním programu celkem 10 žádostí na 8 811 000 korun. „Rozhodli jsme se na doporučení komise podpořit devět žádostí v plném rozsahu. Projekt pivovaru a restaurace v Králíkách bude ještě prověřen hlouběji a případně v červnu schválen zastupitelstvem," uvedla radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová s tím, že o všech podpořených projektech má kompletní přehled. „Nechtěla jsem je posuzovat jen tak od stolu, tak jsem všechna místa navštívila, prohlédla si je a od místních zjistila podrobnosti. Zároveň jsem prováděla osvětu mezi starosty a vybízela je, aby program využívali."

Podpořené projekty: příjezdová komunikace ke sběrnému dvoru ve Vendolí, rekonstrukce objektu čp. 163 a rekonstrukce přístupové komunikace do průmyslové zóny ve Studnici, veřejné osvětlení v Přívratu, obecní technické zázemí v Biskupicích, rekonstrukce prodejních prostor v Červené Vodě, rekonstrukce kuchyně v restauraci U Kováře Matěje na Veselém Kopci, rekonstrukce ulice Karlova v Hlinsku a rekonstrukce výrobní haly tamtéž.

Program je zaměřen na vytváření příznivých podmínek pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti formou budování infrastruktury, jejíž využití přímo povede k rozvoji podnikání. Je určen obcím i podnikatelským subjektům. Projekt musí být umístěn v problémových mikroregionech Pardubického kraje. Finanční příspěvek (maximální výše je 50 procent celkových nákladů) může být využit na pořízení, rekonstrukci a modernizaci dlouhodobého hmotného majetku.

Zdroj: Pardubický kraj