Zastupitelé odmítají drancování krajských silnic…

Zastupitelé Pardubického kraje požadují, aby se investoři, kvůli kterým se výrazným způsobem zvýší zatížení silnic nižších tříd, které nejsou svým konstrukčním řešením na extrémní zátěž připravené, finančně podíleli na jejich rekonstrukci. Na tuto problematiku pamatuje také platná česká legislativa. Příkladem z poslední doby je například výstavba logistického terminálu v České Třebové. Jelikož není cílem omezovat soukromé investice, prosí zastupitelé obce a investory, aby byla krajská samospráva o obdobných rozsáhlých investicích včas informována a mohlo se tak do budoucna obdobným situacím předejít.

Máme samozřejmě zájem na rozvoji území, ale je nutné, předcházet situacím, kdy dochází k nadměrnému ničení krajského majetku. Rádi vyslechneme záměry obcí a investorů, ale je nutné vždy u obdobně rozsáhlých projektů zvážit také připravenost dopravní infrastruktury v daném místě. K jednáním jsme však kdykoliv připraveni. Bohužel v případě logistického centra tato diskuse neproběhla, ačkoliv jsme upozorňovali na problematiku dopravní infrastruktury v okolí," řekl Netolický s tím, že se souhlasem krajských zastupitelů budou na příští řádné jednání pozváni také starosta České Třebové Jaroslav Zedník a ředitel společnosti Metrans Jiří Samek, aby mohli společně se zastupiteli diskutovat nad tíživou dopravní situací na Českotřebovsku.

Zastupitelům se nelíbí, že je ničen majetek v krajském vlastnictví a požadují společně s hejtmanem rychlé řešení. „Vzhledem k tomu, že došlo na této silnici k mimořádné změně dopravního významu, navrhl jsem, aby bylo s investorem jednáno podle ustanovení paragrafu 39 zákona o pozemních komunikacích. Pokud dojde k podstatnému nárůstu zatížení komunikace a technický stav komunikace tomu zjevně neodpovídá, tak ten, který nárůst způsobil, je povinen uhradit náklady spojené s nezbytnou úpravou dotčené části komunikace," uvedl člen krajského zastupitelstva David Švec s tím, že v tomto konkrétním případě je zcela zjevné, že předmětnou komunikaci využívá jako jedinou přístupovou cestu k překladišti právě společnost Metrans. „Souhlasím s hejtmanem, že k tomuto problému nemuselo vůbec dojít, pokud by město Česká Třebová při přípravě takto velké stavební akce spolupracovalo s Pardubickým krajem. Otázky dopravního napojení se mohly řešit s předstihem a ve vzájemné shodě," řekl Švec.

Zdroj: Pardubický kraj