Příští týden začíná blokové čištění komunikací

Pardubice – Od 13. 3. začíná v Pardubicích blokové čištění komunikací (dále též jen „BČK"), které bude probíhat dle schváleného Plánu čištění Statutárního města Pardubice pro rok 2024. Součástí tohoto plánu je tabulková část se seznamem ulic, chodníků, vnitrobloků, cyklostezek, podchodů a nadchodů města Pardubic, včetně jejich výměry a s uvedením technologie a četnosti úklidu. 

Blokové čištění komunikací je prováděno v určených oblastech města, kde není vhodné provádět úklid pomocí běžného strojního čištění komunikací. Sedm dní před blokovým čištěním komunikací je na určených komunikacích umístěno dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu („Zákaz zastavení") s dodatkovou tabulí s upozorněním pro řidiče, ve který den a v jakém časovém rozmezí bude blokové čištění komunikace prováděno.

Pro zajímavost uvádíme celkový roční rozsah čištění, dle jednotlivých činností:

činnostvýkon/m/m²m.j.
metení vozovek3 057 049m
metení chodníků4 674 170m
BČK637 866m
mytí chodníků541 330m
podchody495 300
cyklostezky1 360 440m
likvidace plevele400 000
splachování vozovek7 220m
čištění košů dešťových vpustí 1x ročně3 460ks

Díky úklidu komunikací zmizí nečistoty a smetky z ulic a naše město bude čisté a bude se nám všem lépe dýchat, což ocení nejen astmatici.

Každý pátek budou zveřejněny na sociálních sítích Služeb města Pardubic informace k čištění pro nadcházející týden.

V zájmu zvýšení informovanosti řidičů v Pardubicích nově spouštíme informační kanál na síti WhatsApp nazvaný „Blokové čištění v Pardubicích". Ti, kteří se stanou odběrateli tohoto kanálu, sníží pravděpodobnost odtažení svého automobilu a usnadní nám práci s úklidem.

Veškeré informace k blokovému čištění občané naleznou na webové stránce https://www.smp-pce.cz/udrzba-komunikaci/cisteni-komunikaci.

Další informační zdroje:

www.facebook.com/smppce

www.instagram.com/sluzbymestapardubic

https://whatsapp.com/channel/0029VaO9vdCA2pLIDXnBVI44

Autor: Klára Sýkorová
Zdroj a foto: Služby města Pardubic a.s.