Potravinová pomoc kraje pro děti v nouzi pokračuje…

KRAJ – Pardubický kraj se již druhý rok po sobě zapojuje do Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pomoc dětem ve věku od tří do 15 let ze sociálně slabých rodin. Celoročně je v tuto chvíli zapojeno 59 škol.

Na druhé pololetí se seznam rozšíří o dalších devět. Celkově bude rozděleno 5,5 milionu korun pro 901 dětí, což je v poměru na počet obyvatel jedno z nejvyšších čísel v celé republice. Paralelně s tímto programem pokračují i nadále projekty obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN a nadačního fondu DRAB FOUNDATION.

„Potravinová pomoc dětem ze sociálně slabých rodin je dlouhodobě debatovaným tématem, a proto se již v roce 2019 po vytvoření dotačního titulu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci Pardubický kraj zapojil a já jsem velmi rád, že na tyto kroky mohu navazovat, a že tuto podporu budeme moci využívat po celou dobu trvání výzvy. V letošním roce se přihlásilo 59 škol a na základě naší výzvy se na druhé pololetí připojí dalších devět. Celkově rozdělíme dětem, jejichž rodiny se nachází v hmotné nouzi, na zajištění obědů 5,5 milionu korun. V rámci našeho kraje je zapojeno 901 dětí, což je při přepočtu na počet obyvatel jedno z největších čísel v celé republice," uvedl radní pro oblast školství Josef Kozel. 

„Výhodou tohoto dotačního programu je, že cílí na děti již od tří let a týká se tedy také mateřských škol. Oproti tomu projekty obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN a nadačního fondu DRAB FOUNDATION se týkají dětí až od základních škol," doplnil radní Josef Kozel.

Zdroj a foto: Pardubický kraj