Online výuka funguje, ale nemůže se stát pravidlem. Osobní kontakt nelze nahradit, shodují se ředitelé škol…

Pardubice – Videokonferenční jednání se stala společně s rouškou jedním ze symbolů roku 2020. Ve středu se touto cestou setkali ředitelé všech školských zařízení zřizovaných Pardubickým krajem s hejtmanem Martinem Netolickým, krajským radním pro školství Josefem Kozlem a pracovníky Odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje. Cílem jednání bylo zhodnocení dosavadního průběhu školního roku, dopady na nejbližší období a výhled na rok 2021, který bude stejně jako ten letošní postižen koronavirovou pandemií.

„Ředitelům, pedagogům i dalším pracovníkům ve školství se sluší poděkovat, protože situace ve školství stejně jako v jiných oborech není jednoduchá. Měl jsem možnost na některých školách vidět, jak funguje online výuka, a jsem rád, že v drtivé většině se po jarním období zkoušení a zaučování daří tímto způsobem udržovat studenty ve vzdělávacím procesu, i když samozřejmě osobní kontakt nic nenahradí, na čemž se shodují i ředitelé škol," uvedl hejtman Martin Netolický. Ten ředitele škol informoval o finanční situaci Pardubického kraje. 

„Díky prostředkům v rezervních fondech škol se podaří zmírnit dopady koronavirové pandemie a propadu v rozpočtu. Ovšem budeme nuceni vážit investice, kdy jednoznačně upřednostníme havarijní stavy a projekty, na které budeme moci čerpat prostředky z Evropských fondů. Investiční činnost se však nezastaví, pouze budeme každý projekt z hlediska jeho potřebnosti více vážit," řekl hejtman.

Podle radního pro oblast školství Josefa Kozla se školy v regionu se situací vypořádali velmi dobře i přes řadu komplikací. „Bohužel bych si v této nestandardní situaci představoval mnohem aktivnější a jednoznačnější přístup Ministerstva školství mládež a tělovýchovy. Je nutné, abychom měli všichni stejné informace, pokyny a metodiky, protože jinak se práce komplikuje ještě víc," řekl Josef Kozel a připojil se k poděkování pana hejtmana:

Velké DĚKUJI patří ředitelům škol za to, jak svou roli zvládají a jak se i stavěli k pomoci v době největší krize, jak oni, tak pedagogové a samotní žáci. Velký respekt patří jak těm, co byli zapojení do pracovní povinnosti, tak i těm, kteří pomáhali v rámci čiré dobrovolnostiPevně věřím, že nestandardních situací s rokem 2021 ubyde a život škol se vrátí k běžného režimu. I když jsou technologie pokročilé a lze jimi řešit dnes již téměř vše, tak komunikaci učitel-žák a žák-žák neumíme nahradit a ani bychom neměli chtít. Doufám, že ve druhém pololetí uvidíme žáky v lavicích více než za obrazovkou počítače," vyjádřil přání do příštího roku radní Josef Kozel.

Zdroj a foto: Pardubický kraj