Porodnicko-gynekologická klinika Pardubické nemocnice slaví jubileum. O ženy a nastávající maminky se tu starají už 90 let…

Pardubice – Od podzimu roku 1930, kdy bylo založeno v Pardubicích samostatné porodnicko-gynekologické oddělení, se péče o zdejší pacientky i rodičky změnila od základů a historie oddělení, stejně jako celého oboru, by vydala na tlustou knihu. Klinika, jak ji známe dnes, poskytuje péči na sedmi desítkách lůžek a o pacientky se stará stovka zdravotníků.

Samotné porodnicko-gynekologické oddělení bylo v Pardubicích založeno v roce 1930. Tehdy sídlilo hned za vstupní branou do nemocnice v dnes již neexistující budově. „Do této doby porody probíhaly v domácnosti a o rodičky se staraly porodní báby. V komplikovaných případech byla rodičkám péče poskytována na chirurgickém oddělení. Ostatně gynekologie a porodnictví se jako samostatný obor oddělilo právě z chirurgie," říká přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky Milan Košťál.

Ve stejném roce byl v nemocnici v Pardubicích založen také Státní ústav pro vzdělání a výcvik porodních asistentek. Jeho ředitelem se stal profesor Cyril Gála, který byl současně prvním primářem nově vzniklého porodnicko-gynekologického oddělení. Po profesoru Gálovi se ve vedení oddělení vystřídalo dalších šest primářů. V roce 2008 bylo oddělení povýšeno na kliniku a jejího vedení se ujal dosavadní primář a současný přednosta kliniky docent Milan Košťál. „Povýšení oddělení na kliniku prakticky znamená neustálé zlepšování poskytované péče, zavádění nových metod, vědeckou činnost a výuku porodních asistentek, instrumentářek a mediků," vysvětluje přednosta.

Proměna porodnictví

Za dobu existence samostatného porodnicko-gynekologického oddělení se samotný obor změnil k nepoznání. „Stručně řečeno se porody z domácnosti přesunuly do nemocnice, díky čemuž výrazně klesla mateřská a novorozenecká úmrtnost. Z původně výjimečných císařských řezů se stala standardní porodnická operace. K tomu přispěl rozvoj anestezie, objev antibiotik a přístrojová a biochemická detekce porodnických patologií," popisuje docent Milan Košťál. Péče o novorozence se dostala z rukou porodníků do rukou pediatrů – neonatologů. Také zde došlo k bouřlivému rozvoji oboru, což umožnilo přežívání novorozenců nízké hmotnosti.

Změnil se i průběh porodů. „Z původních společných porodních sálů vznikly porodní boxy, které zajišťují více soukromí, péče se individualizovala, a to umožnilo přítomnost otců a osob blízkých u porodu," dodává přednosta kliniky s tím, že v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru se nyní mnohem více přihlíží k individuálnímu přání žen na vedení a průběh porodu. 

Porodní asistentky 30. léta

Současné trendy

Standardem Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice dnes jsou porody v samostatných porodních místnostech s vlastním sociálním zařízením, s individuálním přístupem a intimitou. „Nastávajícím maminkám nabízíme nejrůznější pomůcky, jako jsou balóny a speciální porodní sedačky, nebo porodní relaxační vanu. Možné jsou i alternativní způsoby vedení porodu například s pomocí aromaterapie nebo masáží," popisuje přednosta kliniky.

Klinika pořádá také předporodní kurzy a k pouze k těmto účelům vybudované tělocvičně nabízí cvičení pro těhotné. „Kurzy a cvičení jsou kvůli pandemii covid-19 dočasně pozastaveny, ale jakmile to bude možné, opět je otevřeme," říká Milan Košťál. Do provozu kliniky pandemie přirozeně zasáhla i v jiných oblastech. „Hned v počátcích jsme samozřejmě museli zavést přísná hygienická opatření, jako je vyšetřování všech příchozích nebo vyhrazení samostatných místností, porodních i operačních sálů pro covid-pozitivní rodičky," říká přednosta a doplňuje: „V současné době je doprovod u porodu vybranou osobou možný, pokud doprovázející osoba nevykazuje známky onemocnění."

Nové specializace, nové metody

Porodnicko-gynekologická klinika však nezajišťuje péči pouze o těhotné a rodičky. V rámci gynekologické péče se stará i o ženy s nemocemi reprodukčního ústrojí. I obor gynekologie prošel podle přednosty velkým rozvojem. „Stále jsou zaváděny nové metody a investuje se do nejmodernějších technologií, došlo také k rozvoji nových subspecializací, jako je urogynekologie, onkogynekologie, asistovaná reprodukce, dětská gynekologie, gynekologická endokrinologie, klimakterická medicína a mnohé další."

Právě v rámci Porodnicko-gynekologické kliniky vzniklo v roce 2015 po splnění velmi náročných kritérií onkogynekologické centrum, jedno ze 17 v republice. „V centru zajišťujeme komplexní diagnostickou a léčebnou péči o pacientky se zhoubnými gynekologickými nádory a provádíme onkogynekologické operace v celém rozsahu," vysvětluje přednosta Košťál. Onkogynekologické centrum je vybaveno moderními technologiemi, které umožňují špičkovou diagnostiku, a úzce spolupracuje s Komplexním onkologickým centrem Pardubického kraje ohledně následné individuální terapie každé pacientky.

Součástí kliniky je také specializované urogynekologické centrum, které se zabývá především ženskou močovou inkontinencí, ale také poruchami statiky pánevního dna, tedy stavy, kdy dochází k poklesu orgánů malé pánve. „Centrum je vyhledávané pacientkami z našeho regionu, ale i mimo náš kraj. Poskytuje totiž široké spektrum léčebných metod a operací, které pomáhají pacientkám s léčbou inkontinence," uvádí docent Košťál. „Provádíme například aplikaci botoxu do močového měchýře nebo aplikujeme látky zužující močovou trubici. Jednou z nejnovějších metod je například pektopexe, tedy využití syntetické síťky při sestupu orgánů dna pánevního," dodává přednosta.

Klinika v číslech

Každý rok se na pardubické Porodnicko-gynekologické klinice narodí bezmála šestnáct set dětí a provede zhruba dva tisíce gynekologických operací. Klinika disponuje 70 lůžky na 6 odděleních a o pacientky se stará stovka zaměstnanců.

Vzdělávání porodních asistentek v Pardubicích

Vzdělávání porodních asistentek má v Pardubicích stejně dlouhou tradici jako samotné porodnicko-gynekologické oddělení. V roce 1930 vznikl v Pardubicích Státní ústav pro vzdělání a výcvik porodních asistentek pod vedením profesora Cyrila Gály. Ženy, které chtěly být přijaty ke vzdělávání, musely splňovat řadu podmínek. Mezi nimi byl například věk mezi 20 a 30 lety, výborný zdravotní stav, ústní i písemná zkouška zahrnující mj. dějepis, občanskou nauku, fyziku a chemii, nebo potvrzení, že v místě bydliště žadatelky prozatím žádné další porodní asistentky nepůsobí. Celý výcvik trval 10 měsíců a posluchačku přišel na 7 až 8 tisíc korun.
Mezi lety 1930–1948 absolvovalo studium na 450 žen z celé republiky. Od roku 1947 se porodní asistentky vzdělávaly na nově otevřené Vyšší sociálně zdravotnická škole.

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubického kraje