Podpora památkové péče čeká na novou vládní koncepci

KRAJ – Vzhledem k tomu, že Koncepce památkové péče v České republice 2023–2028+ není stále dopracována a s jejím projednáním se počítá nejdříve v druhé polovině roku 2023, prodloužila Rada kraje platnost dosavadní krajské koncepce podpory památkové péče. Ta pokračuje beze změn. V roce 2022 bylo poskytnuto 106 dotací na obnovu kulturních památek v celkové výši 19,1 milionů korun a 37 dotací na obnovu objektů památkového charakteru v celkové výši 1,39 milionu korun.

Kromě dotací žadatelům se ale Pardubický kraj spolu se svými příspěvkovými organizacemi stará o mnoho památek ve svém vlastnictví. „V minulém roce jsme prováděli obnovy například na Dělostřelecké tvrzi Bouda, na Zámku Pardubice nebo na hradu Rychmburk. Ošetřena byl i fasáda historického Domu U Jonáše na pardubickém Pernštýnském náměstí. Největší akcí byla samozřejmě rekonstrukce národní kulturní památky Winternitzovy automatické mlýny, kde nejstarší budova bude sídlem Gočárovy galerie," říká náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek.

Všude, kde je to možné, využívá Pardubický kraj evropské zdroje spolufinancování. Tak je to u rozjetých i připravovaných projektů. „Po mlýnech se jedná především o dva projekty na Zámku Pardubice – společenský sál a návštěvnické centrum a projekt Poznáváme pohraniční opevnění na dělostřelecké tvrzi Bouda. Celkem s mlýny to jsou projekty v hodnotě přes 750 milionů korun," vypočítává Línek.

Další významné památky

Pardubický kraj v loňském roce poskytl významnou pomoc při obnově památek dalších vlastníků.  Byla to například národní kulturní památka Larischova vila, která od kraje získala navíc pět milionů korun nad rámec deklarace s městem a Ministerstvem kultury. Městečko Trnávka obdrželo dotaci 800 tisíc na statické zajištění zříceniny hradu Cimburk, Duchovní správa poutního kostela v Králíkách 400 tisíc na obnovu národní kulturní památky Klášter servitů s chrámem Nanebevzetí P. Marie a Vysoké Mýto 400 tisíc korun na opravu Pražské brány.

Odborná a poradenská pomoc

Významnou odbornou pomoc poskytují pracovníci oddělení kultury a památkové péče vlastníkům dalších významných kulturních památek při přípravě a realizaci evropských projektů, jako například obnovu Zříceniny hradu Kunětická hora, Zámku ve Slatiňanech, Kostela sv. Jakuba v Poličce, Pietního území Zámeček v Pardubičkách, Zámku v Litomyšli, nebo Hřebčína v Kladrubech nad Labem.

Pozitivní příklady památkové péče na území kraje

Pardubický kraj vyhlašuje každoročně ve spolupráci se Svazem historických sídel Čech, Moravy a Slezska Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón na území kraje. Za rok 2021 tuto cenu obdrželo město Letohrad, které za to získalo od kraje odměnu 100 tisíc korun.

Další odměny poskytuje kraj i nálezcům náhodných archeologických nálezů. Na konci roku 2020 byla poskytnuta odměna ve výši 179 tisíc korun nálezci 60 zlatých dukátů, a v roce 2021 dvě odměny ve výši 34 tisíc korun nálezci depotu téměř 2 000 stříbrných mincí z katastru obce Rzy. Dále nálezce depotu 78 ks stříbrných Pražských grošů z katastru Lázně Bohdaneč získal nálezné 3 tisíce a dar 22 tisíc korun. V roce 2022 byl odměněn nálezce pravěké kamenné teslice z České Rybné částkou 600 korun a nálezce 189 stříbrných mincí z Bělečka odměnou 6,2 tisíce a současně darem ve výši téměř 60 tisíc korun.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Foto: Tomáš Kubelka
Zdroj: Pardubický kraj