Do parku Červeňák míří geodeti

Pardubice – Na projektu revitalizace Červeňáku se pracuje i v terénu. Minulý týden se tým hlavního projektanta, který pro město zpracovává projektovou dokumentaci pro revitalizaci této lokality, vydal přímo na Červeňák, aby si zde vytyčil geodetické body. Nechybí mezi nimi ani některé stromy, které jsou nyní označeny výraznou barvou. 

„Vytyčení geodetických bodů je jedním z prvních kroků pro vypracování kompletní projektové dokumentace. Označené stromy poslouží jako záchytná místa pro geodetické měření, v žádném případě se nejedná o stromy označené ke kácení. Naším cílem naopak je zachovat v areálu parku Červeňák maximum zeleně a proměnit toto místo v atraktivní lokalitu, která bude veřejnosti sloužit jako místo k trávení volného času. V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci, kterou chceme mít hotovou do konce roku 2023," podotýká náměstkyně primátora zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová. 

Samotná obnova území Červeňáku, jejímž cílem je posílení ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury v Pardubicích, by pak měla začít v polovině roku 2024. „Odhadované náklady na revitalizaci parku Červeňák by měly být přibližně 60 milionů korun. Zároveň hledáme možnosti dotační podpory, například z Operačního programu Životní prostředí nebo Integrovaného regionálního operačního programu," informuje o pokrytí projektu primátor Pardubic Jan Nadrchal, který stál u zrodu revitalizace bývalého vojenského cvičiště Červeňák ještě jako náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí. 

Projekt revitalizace území Červeňáku si klade za cíl zlepšení stavu přírodních stanovišť, regulaci a omezování šíření nepůvodních druhů, při plánování jsou jedním z důležitých podkladů zpracované biologické posouzení lokality či registrovaná územní studie. Součástí proměny tohoto území bude i práce s vodou, především podpora tvorby tůní, coby líhniště vzácných živočichů, kteří se v území vyskytují. Během revitalizace by podle územní studie měl být Červeňák propojen s okolím cyklostezkami a pěšinami, zachovány a začleněny do celého konceptu revitalizace by měly být zachovalé technické prvky, jako mostní pilíře a stávající objekty, z některých by se měly v budoucnu stát vyhlídky pro veřejnost. Lokalita bude navíc doplněna o vhodný mobiliář či herní prvky, územím by měly vést dvě naučné stezky. Jedna návštěvníky provede různými biotopy a přírodními zajímavostmi Červeňáku, druhá bude odkazovat na vojenskou historii, neboť Červeňák býval cvičištěm zdejších ženistů.

Autor: Iveta Koubková
Foto: redakce Pardubice ŽIVĚ
Zdroj: Magistrát města Pardubic