Pernštýnská ulice v historickém centru města se promění

Pardubice – V dubnu se pod sílícími paprsky jarního slunce začnou v historickém centru města objevovat tradiční oblíbené předzahrádky. Tradičně vyrostou před kavárnami a restauracemi okolo celého náměstí, letos se však nově objeví také v Pernštýnské ulici. Kromě oživení další části historického centra města tím dojde také k dlouho žádanému zklidnění dopravy v tomto místě.

„Po vzoru dalších měst u nás i ve světě jsme se rozhodli vyzkoušet umístění některých předzahrádek až za chodníkem, tedy v dopravním prostoru. Podobně je umístěna většina předzahrádek například na Pernštýnském náměstí," vysvětluje navrhovatel změny a zastupitel města Vojtěch Jirsa. „Tím se zvětší plocha předzahrádek, ale hlavně dojde ke zklidnění dopravy, po kterém dlouho volali místní rezidenti a živnostníci a které si tato část města, vjezd na hlavní náměstí, jistě zaslouží," dodává Vojtěch Jirsa.

V Pernštýnské ulici opakovaně dochází ke kolizím mezi chodci a projíždějícími vozidly. Někteří řidiči zde nerespektují charakter prostoru a režim provozu. Často se jedná například o vozidla rozvozu jídel z restaurací na Pernštýnském náměstí. Dalším problémem je parkování v rozporu s pravidly provozu. Ulice je v obytné zóně. Chodci se zde mohou pohybovat v celé šířce ulice, maximální povolená rychlost je 20 km/h a parkování je dovoleno pouze na místech k tomu určených.

„Tam, kde budou nově předzahrádky, se šířka pruhu pro projíždění aut zúží na tři metry. Nebude již tedy možné, aby se ve zúženém úseku míjela dvě protijedoucí vozidla. Řidiči si zkrátka budou muset dávat vzájemně přednost. Přirozeně tak dojde ke snížení rychlosti. Něco podobného funguje například hned kousek vedle na Bělobranském náměstí, ale i v jiných částech města," připomíná náměstek primátora pro dopravu Jan Hrabal.

Očekávané přínosy opatření tedy jsou zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti a komfortu pohybu, eliminace nelegálního parkování v obytné zóně, snížení vibrací souvisejících s rychlou jízdou na dlažbě, zvětšení plochy předzahrádek a jejich materiálové a vizuální sjednocení ulice.

„Posunutím předzahrádek by se měl výhledově rovněž uvolnit celý chodník na východní straně pro pěší. Bohužel zatím zůstala jedna ze zahrádek na chodníku. Jednáme s jejím provozovatelem o možnostech sjednocení se zbytkem. Možnost zásobování bude zachována v prostorách mezi jednotlivými předzahrádkami," upřesňuje starosta Městského obvodu Pardubice I Filip Šťastný a dodává: „Naším cílem je v této obytné zóně zlepšit podmínky pro setkávání lidí, trávení volného času, konání nejrůznějších akcí a tak dále. Bavíme se o ulici v historické části nejužšího centra města, která je spojnicí mezi Pernštýnským náměstím, zámkem a také Automatickými mlýny, které se co nevidět stanou dalším zásadním pulsujícím místem Pardubic. Naprosto přirozeně se zde lidé koncentrují již dnes a my to tímto krokem chceme ještě více podpořit. Celý prostor by měl být více orientovaný na člověka, který jde po svých, nikoliv na projíždění se v autě".

Návrh předzahrádek a jejich umístění zpracoval odbor hlavního architekta. V průběhu jeho přípravy probíhaly diskuze s provozovateli místních vináren a kaváren, kteří apelovali na zklidnění dopravy v ulici. Projekt byl konzultován také s památkáři, odborem dopravy a dopravní policií.

Autor: Alexandra Tušlová
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ
Zdroj: Magistrát města Pardubic