Pardubický kraj vyhlásil dotační tituly na rok 2022…

KRAJ – Radní Pardubického kraje schválili programové dotační tituly na rok 2022. Jejich struktura je podobná jako minulý rok.  Dotace se týkají oblastí územního plánování, regionálního rozvoje, ekologické výchovy, péče o životní prostředí, podpory začínajících včelařů, lesního hospodářství, cestovního ruchu, sportu a volnočasových aktivit, kultury a památkové péče, bezpečnosti silničního provozu, sociálních věcí a neziskového sektoru, zdravotnictví a spolupráce se zahraničními regiony.

„Pro příští rok máme několik menších změn. Obnoven byl titul Spolupráce se zahraničními regiony, který byl pro letošní rok zrušen. V oblasti cestovního ruchu je poprvé jako samostatný program vyhlášena Podpora bezbariérového cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Odbor životního prostředí pak v rámci podpory včelaření reaguje na zhoršující se situaci v oblasti zdravotního stavu včelstev a rozšířil podtituly této podpory. Ostatní programy zůstávají ve stejné struktuře, jako v minulých letech, nově však obsahují zvýšenou podporu takzvaným specifickým lokalitám kraje. Jinými slovy, valná většina nově vyhlášených dotačních programů našeho kraje již zohledňuje také územní dimenzi," uvedl předkladatel zprávy, radní Ladislav Valtr.

V minulém roce byly dotace kraje výrazně kráceny kvůli covidové situaci a činily 72 procent roku 2019. „Na příští rok plánujeme dotace ve výši přes 180 milionů korun, což je 90 procent roku 2019, ale vše bude záviset na schváleném rozpočtu, který bude projednávat Zastupitelstvo Pardubického kraje v polovině prosince. V rozpočtovém výhledu bychom se v roce 2023 měli dostat na 97 procent a v následujících letech by měl objem dotací už překročit rok 2019," sdělil hejtman Martin Netolický.

Podrobnosti k jednotlivým programům, formuláře i datum uzávěrky jednotlivých programů najdou zájemci na adrese: www.pardubickykraj.cz/dotace

Zdroj a foto: Pardubický kraj