Pardubický kraj podpoří podnikání ukrajinských uprchlíků

Pardubice – Pro mnohé uprchlíky z Ukrajiny není Česká republika pouze tranzitní zemí nebo dočasným útočištěm. Řada z nich se rozhodne zůstat. Pardubický kraj si tento fakt uvědomuje, a proto chce vedle zaměstnávání podpořit také jejich podnikatelské aktivity.

„Věříme, že se mezi uprchlíky najdou tací, kteří zde budou chtít podnikat. Proto chceme podpořit nejenom zaměstnance, kteří v našem kraji hledají práci, ale také začínající ukrajinské podnikatele. Program je určen jak pro osoby s ukrajinským občanstvím, které teprve budou chtít získat živnostenské oprávnění a poté podnikat, tak i pro nově vzniklé podnikatelské subjekty s ukrajinským vlastníkem. Dotace do výše až 50 tisíc korun je určena na náklady spojené se získáním živnostenského oprávnění či založení firmy, ale také na náklady spojené se zahájením podnikání," uvedl hejtman Martin Netolický.

Z dotace tak mohou podnikatelé například nakoupit materiál a nářadí, pořídit software nebo webové stránky. Žadatel musí mít vydané dlouhodobé speciální vízum a musí mít zřízen český bankovní učet. Jednou z povinných příloh pro získání dotace je předložení podnikatelského plánu, ve kterém žadatel stručně popíše zejména předmět svého podnikání, ale také popis nabízených výrobků či služeb, způsob jejich uplatnění na trhu, případně jak dále chce své podnikání rozvíjet a jiné.

„Ukrajince vnímám jako pracovité a houževnaté lidi. Většina z nich brzy po příchodu do naší země uvažuje, jak co nejrychleji získat práci, postavit se na vlastní nohy a zabezpečit své blízké. Přichází i šikovní řemeslnici, kuchařky či pečovatelky. Ti tak mohou být určitě brzy užiteční celé společnosti.  Našim cílem nyní je takovým lidem pomoci se startem tak, aby mohli být brzy více soběstační," řekl radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Žádosti lze podávat již nyní, jejich příjem bude ukončen 30. června letošního roku. Obdržená dotace musí být vyúčtována do třech měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Pardubický kraj navíc nabízí pomoc také při hledání sídla firmy, a to ve spolupráci s Pardubickým podnikatelským inkubátorem (P-PINK).

Na níže uvedených kontaktech lze domluvit termín případných konzultací s tím, že komunikace je preferována v elektronické formě. Bližší podmínky o programu a formulář v českém, anglickém nebo ukrajinském jazyce jsou k dispozici zde: www.pardubickykraj.cz/dotacni-programy-probihajici-v-oblasti-uzemniho-planovani-a-regionalniho-rozvoje-/115791.

Kontakt:

Mgr. Miroslav Smejkal, vedoucí oddělení regionálního rozvoje KrÚ Pk, tel: 466 026 306, e-mail: miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz, kancelář č. 2412, Nám. Republiky 12, Pardubice

 Ing. Petr Bořek,  oddělení regionálního rozvoje KrÚ Pk tel.: 466 026 322, e-mail: petr.borek@pardubickykraj.cz kanceláři č. 2413, Nám. Republiky 12, Pardubice

Autor: Dominik Barták – Pardubický kraj
Zdroj a foto: Pardubický kraj