Pardubický kraj podpoří obědy zdarma pro děti ze sociálně slabých rodin

KRAJ – I tak běžná věc jako je oběd, může být i v dnešní době pro některé žáky a jejich rodiny nemyslitelná. I proto se Pardubický kraj pro letošní a příští školní rok na celostátní úrovní zapojí do Operačního programu Zaměstnanost plus – Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi, který navazuje na již ukončený Operační program potravinové a materiální pomoci. Radní také schválili zvýšení finanční podpory pro bezplatné stravování.

Krajskou podporu bezplatného stravování tvoří pro školy a školská zařízení dva dotační programy. První z nich, „Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024" měl původně finančně přidělené čtyři miliony korun, zatímco „Výzva k předkládání žádostí o podporu" dva miliony. „Evidujeme velký zájem. O dotaci požádalo 68 škol a školských zařízení, což znamenalo překročení původního rozpočtu. I proto jsme na krajské radě schválili nutné změny. Radě Pardubického kraje bylo předloženo navýšení původního finančního přerozdělení pro dotační program na 4, 5 milionu a pro výzvu 2, 3 milionu korun," řekl o plánovaném navýšení podpory bezplatného školního stravování krajský radní pro školství Josef Kozel.

Možnost žádat o dotace a příspěvky byla ukončena 31. srpna 2023. Rozhodujícím kritériem pro poskytnutí dotace a příspěvku je datum předložení žádosti. Školy a školská zařízení zřizované Pardubickým krajem obdrží finanční prostředky formou úpravy příspěvku na provoz. Soukromé školy obdrží finance na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace.

„Potravinová pomoc pro následující dva školní roky je určena pro děti a žáky ve věku od dvou do 26 let, kteří navštěvují mateřskou, základní, střední školu nebo konzervatoř, bydlí v internátním zařízení a jejichž rodina je ohrožena chudobou. Jsem rád, že se radní rozhodli okamžitě finančně pomoci dětem ze sociálně znevýhodněných rodin," dodal radní Kozel.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a ilustrační foto: Pardubický kraj