Pardubický kraj navyšuje podporu těm, co jsou odkázaní na pomoc druhých

KRAJ – Ani stáří, zdravotní postižení, chronické onemocnění nebo vážný úraz nemusí být důvodem pro to, aby lidé úplně či částečně odkázaní na pomoc druhých museli odcházet z domova například do domova pro seniory.

Převážná většina lidí chce žít doma se svými blízkými, nikoliv v pobytových zařízeních. Ideální je, když je potřebná péče poskytnuta v přirozeném prostředí," uvedl radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. Pečovatelskou službu si zájemci hradí. Pomáhá jim například s hygienou, oblékáním, přípravou a podáním jídla nebo doprovodí nemocného k lékaři. Sociální pracovníci pečovatelské služby umí poradit i s výběrem kompenzační pomůcky, s úpravou domácnosti či se žádosti o sociální dávky.

Výrazné navýšení počtu hodin přímé péče

Podpora pečovatelských služeb je pro nás v Pardubickém kraji velkou prioritou. Odráží se to i v dotačním řízení. V něm se snažíme reagovat na aktuální potřeby, a to v průběhu celého roku. Oproti roku 2022 jsme u pečovatelských služeb navýšili dotaci o 15 tisíc hodin přímé péče a o 20 tisíc hodin u osobní asistence. Za poslední tři roky jde o navýšení 95 tisíc hodin přímé péče u obou služeb dohromady. Služby jsou díky tomuto kroku lépe dostupné pro širší okruh zájemců. V tomto trendu chceme pokračovat i nadále," ujistil Pavel Šotola.

Naší snahou je, aby pečovatelská služba byla co nejvíce dostupná na území celého Pardubického kraje, a to ideálně i ve večerních hodinách, o víkendech nebo ve svátcích. Uvědomujeme si, že to není jednoduché zajistit, ale pokud se nám to podaří, přinese to mnohem větší efektivitu služeb pro klienty, kteří je využívají," podotkl radní Pardubického kraje.

Náročná práce po fyzické i psychické stránce

Velmi si vážíme toho, že Pardubický kraj si uvědomuje potřebnost této služby a neustále navyšuje finanční podporu i počet hodin, kdy je možné ji poskytovat," nechala se slyšet Marie Hubálková, ředitelka Oblastní charity Pardubice. Ta v současné době vidí hlavní problém v této oblasti jinde. „Důležité je, aby měl kdo tuto službu vykonávat. Je to hodně náročná práce, a to jak po fyzické, tak i psychické stránce," poznamenala Marie Hubálková. „Personál se hledá opravdu těžce. Proto je dobře, že se na tomto kulatém stolu hovořilo také o tom, jak podpořit motivaci lidí, aby pracovali v sociálních službách," doplnila ředitelka pardubické Oblastní charity.

Tím, jak populace stárne, bude se poptávka po pečovatelských službách zvyšovat. Proto je snaha o zajištění víceletého financování, aby klienti i poskytovatelé měli větší jistotu, že jejich služba bude v daném roce existovat," vysvětlil vedoucí oddělení sociálních služeb a plánování při Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky Štefan Lukáč.

Pardubický kraj patří ke krajům, kde se sociální politika dělá dobře. I komunikace je zde výborná," konstatoval Jindřich Kadlec, předseda České asociace pečovatelské služby, která ve spolupráci s Pardubickým krajem uspořádala v pardubickém Sále Jana Kašpara tematický kulatý stůl. „Jsme rádi, že jsme v prostorách pardubického krajského úřadu mohli takové setkání uspořádat," uzavřel Jindřich Kadlec. 

Autor: Michele Vojáček
Zdroj a foto: Pardubický kraj