Pardubice se v rámci hospodaření ve svých lesích zaměří na údržbu

Pardubice – Pardubice mají za sebou úspěšný rok, co se hospodaření v městských lesích týče. V následujícím období se magistrát opět zaměří na pravidelnou údržbu včetně doplnění vodních tůní, obnovy ploch po provedených těžbách či doplnění ptačích budek.

Během loňského roku město ve svých lesích vytěžilo 3285 metrů krychlových dřeva nejen ze souší, vývratů a polomů. Práce přitom zahrnovaly těžbu úmyslnou, nahodilou i mimořádnou. „V rámci loňského roku probíhala jedna část těžebních prací v lokalitě u Opočínku. Zde bylo vytěženo téměř 115 metrů krychlových dřeva, vzniklá plocha o výměře 0,32 hektaru je přitom zahrnuta do plánu obnovy na rok 2023. Kromě této úmyslné těžby bylo potřeba během roku provádět také těžbu nahodilou, a to z důvodu odstranění souší, vývratů či jinak poškozených stromů," informuje náměstkyně primátora zodpovědná za oblast životního prostředí Jiřina Klčová s tím, že nahodilá těžba za loňský rok činí téměř 2400 metrů krychlových dřeva.

Některé nahodilé těžby byly provedeny u zástaveb rodinných domů či podél komunikací, aby se předešlo kolizním a nebezpečným situacím spojeným s pádem souší či jinak poškozených stromů. Takovéto zásahy přitom provedli správci lesů v lokalitách u Zámečku či ve Svítkovském a Studáneckém lese. Loňský rok s sebou taktéž přinesl zahájení výstavby sezemického obchvatu, která si vyžádala těžbu mimořádnou. „V souvislosti s výstavbou obchvatu Sezemic bylo nutné na městských pozemcích provést z důvodu přípravy na stavbu několik zásahů v okolní krajině a přistoupit tak k těžbě mimořádné. Tuto těžbu dřeva provádělo na své náklady Ředitelství silnic a dálnic, přičemž vytěžené dřevo obstaraly Služby města Pardubic, celkově se jednalo o skoro 809 metrů krychlových," konstatuje primátor Pardubic Jan Nadrchal. 

Město se v rámci hospodaření ve svých lesích zbavuje rizikových dřevin, na druhé straně se ale snaží lesy uchovat přístupné veřejnosti. „Jelikož chceme, aby lesy sloužily také veřejnosti a byly bezpečné, zaměřili jsme se v roce 2022 také na jejich rekreační potenciál. Například ve Studáneckém, Svítkovském a Spojilském lese byl odstraněn podrost u vybraných mlatových cest a v dukelském lesoparku byly odstraněny následky nahodilé těžby, na které ještě naváže oprava cest narušených touto těžbou," dodává náměstkyně Klčová s tím, že město lesům ulehčilo také od několika černých skládek v Nemošickém a Spojilském lese i v lesoparku Dukla.

Za prodej dřeva město v roce 2022 utržilo přes 5,3 milionu korun, náklady na těžbu a pěstební činnost v městských lesích dosáhly výše přibližně 2,5 milionu korun. Oproti předešlým letům je tedy hospodaření v městských lesích výrazně v kladných číslech, tento fakt je především ovlivněn výše uvedenou mimořádnou těžbou a také celkovým nárustem výkupních cen za sortimenty oproti minulým rokům. Vysazeno bylo přes 9000 sazenic, zejména javorů a lip. Odbor životního prostředí však nepolevil ani v kontrolách zaměřených na výskyt kůrovců. V roce 2022 byl odchytem zjištěn slabý výskyt lýkožrouta smrkového i dalších druhů kůrovců. 

Co se roku 2023 týče, od ledna probíhá nahodilá těžba v lokalitě Studánecký les a v Nemošickém lese, další nahodilá těžba bude zahájena v jižní části Studáneckého lesa, konkrétně v části „Lipina" mezi Zámečkem a Černou za Bory, a v plánu je také zahájení úmyslné těžby ve Spojilském lese. Veškeré práce jsou přitom v souladu se schváleným lesním hospodářským plánem města a zásadami schválenými Radou města Pardubic.

Studánecký les by se přitom mohl dočkat také většího množství zásob vody. „Rádi bychom zde umístili drobné vodní tůně, a to za účelem zadržení vody v krajině. Po ukončení nahodilé těžby navíc budou u mlatových cest Studáneckého lesa odstraněny podrosty, které budou rovněž eliminovány ve Svítkovském a Spojilském lese a v lesoparku na Dukle. Za účelem adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu bude určitá část dřevní hmoty, celé kmeny, případně části stromů, ponechána v porostech k zetlení. K těmto kmenům, případně dřevní hmotě uložené například v hráni, budou umístěny informační cedule o důvodu ponechání dřeva k zetlení," podotýká náměstkyně a dodává, že radnice nezapomíná ani na faunu městských lesů a připravuje letos například instalaci ptačích budek.

Lesy, které patří městu, pokrývají zhruba 463 hektarů a mají především příměstský charakter, přičemž malé výměry má město také v katastru jiných obcí, jako jsou například Srch a Veská.

Autor: Iveta Koubková
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ
Zdroj: Magistrát města Pardubic