Pardubice se brání přemnožení hlodavců

Pardubice – Pardubice již řadu let systematicky bojují s výskytem potkanů a dalších hlodavců, kteří těží z dostupnosti potravy v blízkosti lidských obydlí. Zvolily metodiku, kdy vedle každoroční ohniskové deratizace míst s vyšším výskytem hlodavců ve dvouletém cyklu pověří odbornou firmu k pokládání návnad na veřejných prostranstvích a budovách v majetku města. Tato celoplošná deratizace začíná v Pardubicích právě v září.

„Neexistuje jednotná metodika, jak proti hlodavcům bojovat. Některá města dělají celoplošnou deratizaci jednou za čas, většinou v době, kdy se již potkani přemnožili. Nám se osvědčil způsob, kdy celoplošnou deratizaci střídá deratizace ohnisková, zde se jedná o průběžné – celoroční pokládání návnady do ohnisek s větším výskytem hlodavců", řekl vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Miroslav Míča.

„Boj s hlodavci v podstatě nikdy nekončí, potkani jsou velmi inteligentní a přizpůsobivá zvířata.  Ale díky tomuto systému deratizace se nám v Pardubicích daří držet populaci potkanů a dalších hlodavců na „přijatelné úrovni", konstatoval náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Jan Nadrchal.

Celoplošná deratizace veřejných prostranství je vždy součástí komplexní deratizace kanalizační sítě, která probíhá souběžně dle stanoveného a schváleného harmonogramu od okrajových částí města do jeho středu. V rámci deratizace kanalizační sítě jsou opětovně zkontrolovány již dříve řešená ohniska a zároveň jsou dohledávána i další ohniska výskytu. Vzhledem k provázanosti kanalizace a výskytu hlodavců je toto propojení mimořádně efektivní, neboť je možné aplikovat nástrahy do nor zároveň s aplikací do kanalizace.

Deratizace je vždy prováděna moderními, ekologicky a ekonomicky přijatelnými rodenticidy schválenými k používání v ČR. Nástrahy jsou, kromě kanalizace, umisťovány přímo do nor a přihrnuty zeminou. Výjimečně, zejména v případech kontejnerových stání, jsou pro deratizaci veřejných prostranství používány i plastové uzamykatelné deratizační boxy, označené výstražnou informací. 

Město v rámci celoplošné deratizace nezajišťuje pokládání nástrah do soukromých objektů a pozemků. „Apelujeme na vlastníky jednotlivých objektů, aby se do deratizace, která právě probíhá, zapojili ve stejném termínu. Účinnost hubení potkanů a krys tak bude mnohem větší. Hlodavci se totiž často přemístí na jedem nedotčená území," dodal náměstek.

Celoplošná deratizace, během níž budou pokládány nástrahy a kontrolována účinnost, včetně likvidace uhynulých hlodavců, bude zahájena 19. září a během pěti týdnů pokryje území celého města. Potrvá zhruba do konce října.

Potkani žijí nejen v kanálech, ale také v obytných domech, ve sklepích, ve chlévech či stájích i v okolí kontejnerů na odpadky, zkrátka všude, kde najdou dostatek potravy. V budovách osidlují každou vhodnou škvíru, šplhají i po poměrně hladkých stěnách, jsou schopni se prokousat skrz beton, překousat slabší pletivo či kabely. Jsou přenašeči nebezpečných infekčních chorob, jako je vzteklina, tularemie, salmonela a podobně. Samice může ročně odchovat i 60 mláďat.

Autor: Nataša Hradní
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic