Pardubice pošlou na prevenci kriminality a dobrovolné hasiče téměř milion korun

Pardubice – Zastupitelé na svém pondělním jednání odsouhlasili podporu záměrů, které cílí na prevenci kriminality a zvýšení bezpečnosti ve městě. Mezi celkem čtyři projekty tak bude rozdělena částka ve výši 676 tisíc korun, která půjde na provoz poraden nebo programy zaměřené na preventivní aktivity děti a mládež. Dalších téměř 300 tisíc schválili již předtím radní na podporu činnosti a vybavenosti sborů dobrovolných hasičů.

Z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti zastupitelé podpořili celkem tři subjekty – SKP-Centrum a organizace Bílý kruh bezpečí a Semiramis s cílem předcházet kriminalitě v našem městě. „Nejvyšší částka, 486 tisíc korun, je určena na celoroční preventivní program organizace Semiramis v našich 8 základních školách pro 81 tříd a 1950 dětí. Program poskytuje školám aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování, jako je například šikana. Odborníci působí na prvních i druhých stupních základních škol, snaží se jim přiblížit také význam zdravého životného stylu, pracují s nimi na rozvoji pozitivních mezilidských vztahů a jejich osobnosti. Každá koruna investovaná do prevence je lepší, než řešení následků například šikany. Je třeba, aby fungoval celý třídní kolektiv," objasňuje hlavní přínos projektu náměstek primátora pro sociální politiku a školství Jakub Rychtecký. SKP-Centrum uspělo s dvěma preventivními projekty. Tím prvním je NENA – Domov bez násilí zajišťující psychologickou pomoc a poradenství, tím druhým je projekt Boj o přežití aneb zažij to na vlastní kůži, který je určen dětem a mládeži ohroženým patologickými jevy.

Dalších zhruba 83 tisíc poputuje na provoz poradny Bílého kruhu bezpečí. „Ta je určena lidem, kteří patří mezi oběti, pozůstalé či svědky trestných činů a byli sami nějakým způsobem zasaženi kriminalitou. Pracovníci jim v rámci poradenství poskytují rady z oblasti práva a také psychosociální služby," informuje předseda komise rady města pro bezpečnost a prevenci kriminality Michal Janeček.

Dotace města podpoří vybavení sborů dobrovolných hasičů

V dotačním řízení v rámci Programu požární prevence uspěly čtyři sbory dobrovolných hasičů na území města a Okresní sdružení dobrovolných hasičů Pardubice. „Sbory na území města využijí dotaci ve výši přes 290 tisíc korun na potřebné vybavení pro případ zásahu a za dotační peníze pořídí například motorovou pilu, zásahové přilby, obuv, rukavice, pracovní obleky, kalová čerpadla, sací koše, proudnice, rozdělovače, křovinořezy či sekery," objasňuje využití prostředků náměstek Rychtecký s tím, že další vybavení je určené i pro přípravu dobrovolných hasičů a zahrnuje terče pro soutěže v požárním útoku, časomíru, hydrant či vodní nádrž. Radní města touto dotací podpořili i preventivně výchovnou činnost dětí a mladých hasičů, v tomto případě je dotace určena na pořízení dětských hasičských stejnokrojů a vybavení včetně hasičské obuvi. 

Autor: Iveta Koubková
Foto: ilustrační Městská policie Pardubice
Zdroj: Magistrát města Pardubic