Pardubice chystají preventivní akci proti násilí na seniorech…

Pardubice se rozhodly vykročit proti vzrůstajícímu počtu případů násilí páchaného na seniorech. Připravují proto bezpečnostně – preventivní akci s názvem (K)roky bez násilí, kterou pořádá pardubická radnice ve spolupráci s Intervenčním centrem pro osoby ohrožené domácím násilím, Městskou policií Pardubice, Policií ČR, Probační a mediační službou ČR a Bílým kruhem bezpečí ve čtvrtek 15. června od 15 hodin v Tyršových sadech.

Seniorů v populaci přibývá, a přestože osvěta na téma bezpečné stáří je prostřednictvím médií poměrně intenzivně šířená, počty psychicky či fyzicky týraných seniorů, bohužel, rok od roku stále rostou," uvedl náměstek pardubického primátora pro sociální politiku Jakub Rychtecký, který nad akcí (K)roky bez násilí převzal záštitu. „Rozhodli jsme se proto ve spolupráci s dalšími subjekty z našeho města podpořit povědomí seniorů o jasných i méně zřetelných formách násilí osobním setkáním a konkrétně poukázat na nebezpečné situace v jejich životech."

Senioři jsou ohroženou skupinou v populaci kvůli zdravotním omezením i úbytku sociálních kontaktů. Starší lidé si přestávají věřit a jsou závislí na svém okolí, rodinách. „K pojmu „násilí na seniorech" často přiřazujeme fyzické a psychické mezigenerační násilí, kdy se například dospělé děti vrací ke svým rodičům zpátky pod jednu střechu, řeší si své životní problémy, například ztrátu zaměstnání, rodiny, nebo závislost na alkoholu atd. a každodenní přítomnost stárnoucího rodiče v nich vyvolává agresi," popisuje Hana Jansová z odboru sociálních věcí pardubické radnice. „Násilím máme na mysli ale také na první pohled méně nápadné, ve výsledku však velmi bolestné situace, například různé podvodné jednání, jako je třeba podomní prodej, přepisy energií, podpisy „výhodných" smluv atd." pokračuje ve výčtu Hana Jansová.

Pardubice se proto rozhodly začít na problém upozorňovat a informovat občany města uspořádáním preventivní akce. „Ve městě funguje mnoho institucí, které jim v případě problému mohou pomoci, ať už to jsou krizová centra, linky důvěry, městská či statní policie, podporu dostanou u psychologů a sociálních pracovníků. Se všemi se mohou senioři setkat ve čtvrtek 15. června v Tyršových sadech," uvedl náměstek Rychtecký. „Na akci zveme seniory i jejich rodiny. Přijďte s námi udělat symbolický první „krok", kterým chceme zajistit další „roky" spokojeného života nejohroženější skupině našich klientů", zve na čtvrteční odpoledne Jakub Rychtecký.

Pracovníci organizací budou představovat občanům svou činnost a volně s nimi debatovat. Součástí bude také pěvecké vystoupení žáků konzervatoře, ukázka techniky a vozového parku městské a státní policie. Senioři si budou moci nechat zdarma změřit tlak a každý návštěvník akce obdrží tematické dárky.

Zdroj a ilustrační foto: Magistrát města Pardubic