Sjednocená kopaná dává možnost uspět i hendikepovaným…

Už jste někdy slyšeli název sjednocená kopaná? Jedná se samozřejmě o fotbal. V jednom týmu nastupují hráči s mentálním postižením a fotbalisté bez handicapu, kterým se říká partneři. K vidění bude tento čtvrtek a pátek v Bystrém u Poličky, a to v rámci Národního turnaje Speciálních olympiád ve sjednocené kopané, který je jedním ze dvou nominačních turnajů na Světové letní hry do Abu Dhabi v roce 2019.

Účast přislíbily fotbalové týmy ze Zlína, Ostravy, Černovic, Tloskova a Bystrého. Turnaj se bude konat za spolupráce s Fotbalovou asociací české republiky a během něj se uskuteční i školení trenérů sjednocené kopané, které vede právě FAČR.

Domov na zámku Bystré má s pořadatelstvím této sportovní akce zkušenosti. Jako spoluorganizátor se domov osvědčil již před čtyřmi lety, pořadatelství mu bylo svěřeno také v letošním roce.

Cílem všech sjednocených sportů je umožnit sportovní vyžití pro mentálně postižené. Kromě toho se přirozeným způsobem dostanou do kontaktu s většinovou společností a naopak hráči partneři získají přirozený přístup k handicapovaným," řekl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor.

Samotné zápasy turnaje začínají 15. 6. od 15:30 hodin a pokračují 16. 6. od 9 hodin ráno.

Domov na zámku Bystré

Domov na zámku Bystré poskytuje pobytové služby sociální péče – domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Dále poskytuje terénní službu podpora samostatného bydlení a ambulantní službu sociálně terapeutické dílny. Klienti Domova na zámku Bystré jsou mentálně postižené osoby, které mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech z důvodu zdravotního postižení. Pobytové a terénní služby domova využívá celkem 103 klientů. Sociálně terapeutické dílny navštěvuje celkem 18 klientů.

Hlavním cílem Domova na zámku je pracovní zapojení obyvatel, podpora jejich profesní orientace a společné plánování jejich sociální služby. Hlavní zásadou přístupu ke klientům je dodržování jejich práv – člověk s mentálním postižením má stejná práva jako ostatní lidé. Mezi zásady patří také respektování volby klienta ve smyslu poskytnutí jen nezbytně nutné podpory a pomoci s cílem dosáhnout co největšího rozvoje osobnosti klienta. Uplatňujeme zásadu individuálního přístupu ke klientovi, respektování jeho individuality, zásadu trpělivosti, vytrvalosti, tolerance, důvěry, bezpečí, zásady přizpůsobivosti – míry sociální služby se mění v závislosti na potřebách klienta.

České hnutí speciálních olympiád

Posláním ČHSO je v souladu s mezinárodním programem Speciálních olympiád zejména poskytovat příležitost celoročního sportovního tréninku a sportovních soutěží v různých sportech olympijského typu pro lidi s mentálním postižením ve věku osmi let a výše, dávat jim soustavnou příležitost rozvíjet tělesnou zdatnost, osvědčovat odvahu a odhodlání, prožívat radost, sdílet a rozvíjet dovednosti a přátelství se svými rodinami, ostatními sportovci Speciálních olympiád a celým společenstvím.

Foto: Pavel Urban, klient Domova na zámku Bystré, si přivezl ze sjednocené kopané řadu medailí i ze světa