Odložená konference o Perštejnech se uskuteční na Zámku Pardubice…

Pardubice – Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ve spolupráci Východočeským muzeem v Pardubicích zve historiky i zájemce z řad laické veřejnosti na konferenci Pernštejnové v evropských dějinách.  Uskuteční se 24. března v prostorách pardubického zámku. Vstupné je zdarma.

„Konference se původně měla uskutečnit v závěru loňského roku, ale epidemiologická situace to neumožnila. Je dalším z příspěvků k programu 500 let renesance ve východních Čechách," řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro kulturu Roman Línek a pokračoval: „V loňském roce jsme navzdory nepříznivým podmínkám zvládli spolu se všemi partnery uskutečnit několik výstav s pernštejnskými tématy, cestovatelskou soutěž a na 40 jednotlivých akcí pod hlavičkou programu. Vyšlo šest nových publikací a knih, mapa a speciální edice turistických známek. Věřím, že na odkaz Pernštejnů a renesance jako takové budeme navazovat i nadále."

Mohlo by se zdát, že se nyní už nedá o Pernštejnech zjistit nic nového, ale jednotlivé příspěvky jsou dokladem výsledků nových bádání.  Účastníci konference se dozvědí například o tom, jak se Vilém z Pernštejna setkal s italskou renesancí už jako patnáctiletý při doprovázení Ladislava Pohrobka a dalších šlechticů při Fridrichově korunovační jízdě do Říma. Odhalí nové okolnosti o cestě Vratislav z Pernštejna do severní Itálie nebo o mileneckém poměru krásné vdovy Marie Manrique de Lara mladší s budoucím knížetem Karlem z Lichtenštejna. Seznámí se s vojenskými zkušenostmi jednotlivých Pernštejnů, jejich sňatkovou politikou, šlechtickou módou 16. století i s tím, jaké obrazy měli ve svých sbírkách a jaké knihy měli v knihovnách.

Program konference:

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ čtvrtek 24. 3. 2022

9:00-9:30 | Registrace účastníků

9:30-9:50 Slavnostní zahájení
Ing. Roman Línek, MBA (Pardubický kraj),Mgr. Tomáš Libánek (Východočeské muzeum v Pardubicích), prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Univerzita Pardubice) a doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D. (Univerzita Pardubice).

9:50-10:00 | Pauza na kávu


I. PERNŠTEJNŠTÍ VLADAŘI A JEJICH KARIÉRY
10:00–11:50 | Chair: Jiří Kubeš (Univerzita Pardubice)

10:00–10:20 | prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Univerzita Pardubice): Cesta Viléma z Pernštejna do Itálie roku 1452

10:20–10:40 | prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (Historický ústav AV ČR): Italská výprava Vratislava Pernštejna ve světle kosmografie

10:40–11:00 | PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D. (Univerzita Pardubice): Pernštejnové v militární kultuře 16. století

11:00–11:20 | doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (Jihočeská univerzita): Tištěná zpráva o vojenských zásluhách Jana z Pernštejna z roku 1597

11:20–11:50 | Diskuse

12:00–13:30 | Oběd


II. PERNŠTEJNSKÉ ŽENY
13:40–15:00 | Chair: doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (Jihočeská univerzita)

13:40–14:00 | PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. (Masarykovo Muzeum v Hodoníně): Marie Manrique de Lara mladší a Karel z Lichtenštejna, aneb tajná láska s finančními výhodami

14:00–14:20 | doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D. (Univerzita Pardubice): Italské sňatky Františky z Pernštejna a Marty Polyxeny z Fürstenberka

14:20–14:40  | Mgr. Zdeňka Horáčková (Univerzita Pardubice): Polyxena z Pernštejna a kardinál Ditrichštejn v zápase o italské Piombino

14:40–15:00 | Diskuse

15:00–15:10 | Pauza na kávu


III. REPREZENTACE RODU: ZPROSTŘEDKOVATELÉ MÓDY, MECENÁŠI UMĚNÍ A SBĚRATELÉ
15:10–17:10 | Chair: prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (Historický ústav AV ČR)

15:10–15:30 | Mgr. Milena Hajná, Ph.D., M.A. (NPÚ České Budějovice): „Oblékat se po španělsku." Pernštejnové a móda v 16. století

15:30–15:50 | PhDr. Blanka Kubíková, PhD. (Národní galerie Praha): Pernštejnské obrazové sbírky – oblast probádaná a známá?

15:50–16:10 | Pauza na kávu

16:10–16:30 | PhDr. Jaroslava Kašparová, Ph.D. (Národní muzeum) Pernštejnské knižní sbírky a možnosti jejich virtuální rekonstrukce

16:30–16:50 | Mgr. et Mgr. Václav Grubhoffer, Ph.D. (Jihočeská univerzita): Italské knihy pernštejnského dědice. Sbírka jazykových italik Ferdinanda Augusta Leopolda z Lobkowicz (1655–1715)

16:50–17:10 | Diskuse


IV. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

17:10–17:45 | Kulatý stůl (prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.)

Zdroj a foto: Pardubický kraj