Očkování osob s chronickými onemocněními…

Pardubice – Radou vlády pro zdravotní rizika bylo rozhodnuto o umožnění očkování vysoce rizikových pacientů v očkovacích místech prostřednictvím registrace v Centrálním rezervačním systému MZČR, a to pomocí unikátního kódu, který tito pacienti obdrží od lékařů specializovaných pracovišť a ambulantních specialistů, v jejichž péči se nachází.

Prosíme pacienty Nemocnice Pardubického kraje o trpělivost. Vzhledem k velkému množství pracovišť budeme na webových stránkách postupně publikovat informace o tom, jak v jednotlivých případech postupovat, zároveň se seznamem pracovišť, která mohou svým pacientům kódy přidělovat.


Základní informace


1) Kdo se může nechat očkovat?
 • Definované diagnózy naleznete v TOMTO SEZNAMU
 • Posouzení rizika těžkého průběhu covid-19 pro daného pacienta je však vždy na ošetřujícím lékaři.
2) Jak postupovat, pokud patřím do rizikové skupiny a chci se nechat očkovat?
 • Kontaktujte svého ambulantního specialistu či ošetřujícího lékaře na specializovaném pracovišti.
 • Lékař zhodnotí váš zdravotní stav a následně poskytne speciální kód.

Poznámka: Úkolem ambulantního specialisty není registrovat k očkování, ale pouze vyhodnotit, který pacient patří mezi určenou skupinu, a kód by tedy měl obdržet.

3) Jak mám kontaktovat svého ambulantního specialistu?
 • Pardubická nemocnice – bude doplněno
 • Chrudimská nemocnice – bude doplněno
 • Orlickoústecká nemocnice – více informací zde
 • Litomyšlská nemocnice – bude doplněno
 • Svitavská nemocnice – bude doplněno
4) Mám kód, co mám dělat dál?
 • Přihlásit se do Centrálního rezervačního systému.
 • V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko „osoba s chronickým onemocněním" a vyberete si preferované očkovací místo. Prosíme, pokud můžete, zvolte očkovací místo doporučené Vaším lékařem.
  • Kód má omezenou platnost, a to do 30. dubna 2021.
  • Do této doby musí být uplatněn, datum se tak netýká termínu očkování.
 • Vyčkat na doručení PIN 2 a provést rezervaci termínu.
 • Dorazit na očkovací místo s poslední lékařskou zprávou, kartičkou pojištěnce, občanským průkazem a vyplněným informovaným souhlasem a dotazníkem před očkováním. Více informací naleznete zde.

!!! Bez lékařské zprávy potvrzující chronické onemocnění nebude pacient očkován !!!

5) Doplňující informace
 • Podle dostupnosti očkovacích látek budou následně registrovaní zájemci o očkování vyzváni zvoleným očkovacím místem k provedení rezervace konkrétního termínu očkování (bude jim zaslána zvací SMS s PIN2 s oznámením o možnosti rezervace termínu do rezervačního systému https://rezervace.mzcr.cz na očkovacím místě, které si sami v registraci vybrali).
 • Lékařská zpráva nemusí být nově vystavena Vaším lékařem, postačí ta z poslední návštěvy. Bez této zprávy Vám na očkovacím místě nebude umožněno očkování.
 • Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné osobě. Neoprávněné nakládání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí neoprávněné osobě, může být postiženo podle zákona.

Dokumenty ke stažení:

pdf Očkování osob s chronickým onemocněním – leták MZČR (pdf, 1.18 MB)

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubického kraje