Ocenění města letos získalo celkem sedm osobností…

Pardubice vyhlásily další osobnosti, které se významným způsobem podílely nebo nadále podílejí na rozvoji či propagaci města. Čestné občanství města Pardubic získali dva členové Klubu přátel Pardubicka, Jarmila Stibicová a Jiří Paleček, dalším pěti osobnostem byly v rámci slavnostního vyhlášení ve Společenském sále radnice předány medaile města.

Je jen málo lidí, kteří o Pardubicích, jejich historii i současnosti mají takové množství znalostí jako právě Jiří Paleček. Jak on, tak paní Stibicová jsou shodou okolností členy Klubu přátel Pardubicka a oba patří mezi opravdové pardubické patrioty, kteří se zajímají o rozvoj města a zároveň se na něm již řadu let podílejí. Právem si čestné občanství zaslouží," podotýká primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že Jiřímu Palečkovi bude vyznamenání města předáno dodatečně.

Mezi osobnosti, které si dnes ze společenského sálu radnice odnesly jedno z vyznamenání města, dále patří chirurg Karel Havlíček, Vít Vavřina, učitel Vladimír Vícha a odborník v oblasti klasické hudby Bohuslav Vítek. Za trenéra a pardubickou sportovní legendu Martina Kubrychta převzala ocenění jeho žena Irena Kubrychtová.

Pardubice své významné občany oceňují každoročně. Loni bylo čestné občanství uděleno Janu Iserlemu, medaili města si pro změnu převzali Jiří Stříteský a Vladimír Martinec.

Ocenění města si letos odneslo celkem sedm osobností
« z 9 »
Medailonky osobností, kterým náleží ocenění města Pardubic za rok 2018

Čestné občanství města Pardubic:

Mgr. Jarmila Stibicová

Jarmila Stibicová je pro mnohé vzorem občanské statečnosti a odvahy a patriotkou v pravém slova smyslu. Do roku 1970 pracovala jako učitelka na střední průmyslové škole v Pardubicích, práci v oblasti školství však musela opustit v důsledku svých aktivit v letech 1968 a 1969. Patří mezi osobnosti, které podepsaly Chartu 77, a zasloužila se také o vznik pardubického Občanského fóra v listopadu 1989. V této době stála také u setkání v pardubickém divadle, které se významně podílelo na sametové revoluci v Pardubicích. V roce 2014 jí byla udělena Cena Václava Bendy. Je zastupitelkou ČR v organizaci Amnesty International, která se stará o nespravedlivě vězněné politické vězně na celém světě.

 Jiří Paleček

V roce 1965 se stal zakladatelem Klubu přátel Pardubicka, na jehož fungování se jako čestný předseda podílí dodnes. Je autorem řady článků a brožur věnovaných tematice rozvoje města a tvůrcem elektronické encyklopedie PARPEDIE, databáze hesel souvisejících s Pardubicemi. Jako znalec regionální historie pořádá komentované prohlídky po městské památkové rezervaci. Roku 1990 byl u založení Společnosti pro rozvoj Pardubicka, díky níž mimo jiné došlo k přeměně VŠCHT na Univerzitu Pardubice.

 

Medaile města Pardubic:

Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.

Dlouholetý primář a od roku 2002 přednosta chirurgické kliniky, který je navíc nositelem Ceny za zásluhy o Pardubický kraj. Jako chirurg je aktivní dodnes, věnuje se však i pedagogické činnosti a aktivitám ve vědeckých institucích. V pardubické nemocnici působí od roku 1964, přičemž v letech 2000–2004 byl předsedou České chirurgické společnosti.

Mgr. Martin Kubrycht

Je legendou pardubického sportu, známý nejen jako trenér a ředitel Sportovního gymnázia, ale i jako trenér v ČVK Pardubice. Do historie pardubického sportu se zapsal právě jako trenér řady veslařů, kteří se pod jeho vedením mohou pochlubit úspěchy na domácí i mezinárodní scéně (MSJ a MEJ). Letos přitom oslaví své 65. narozeniny.

Ing. Vít Vavřina

V letech 1995 až 2013 působil jako ředitel civilního letiště. Stál u zrodu myšlenky konverze pardubického vojenského letiště na mezinárodní civilní letiště se smíšeným provozem.

RNDr. Vladimír Vícha

Téměř 40 let pracuje jako učitel fyziky na Gymnáziu Dašická. Práci s mládeží se však věnuje nejen v rámci výuky, podílí se i na různých mimoškolních aktivitách a v roce 2016 převzal Cenu pro pedagogy, kterou uděluje Nadace Neuron a Učená společnost ČR. V letošním roce oslaví své životní jubileum – 60. narozeniny.

 PhDr. Bohuslav Vítek

Díky studiím na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde úspěšně absolvoval obor hudební věda a roku 1984 získal titul PhDr., se stal odborníkem v oblasti klasické hudby. Nejprve působil jako dramaturg v Komorní filharmonii Pardubice, kde v letech 1985 až 1990 vyměnil post dramaturga za post ředitele. S Komorní filharmonií spolupracuje dodnes jako lektor dramaturgie.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic