O víkendu se téměř šestina kontrolovaných dopustila přestupku. Kontroly budou pokračovat…

KRAJ – O víkendu se téměř šestina kontrolovaných dopustila přestupku. Dopravně bezpečnostní akcí policisté v našem kraji zjistili u 211 řidičů porušení zákona.

Při akci policisté se zaměřili na kontrolu dodržování dovolené a povolené rychlosti v obci i mimo ní a způsob jízdy, pravidel silničního provozu na železničních přejezdech a také zadali, jsou řidiči a spolujedoucí připoutáni bezpečnostními pásy. Neopomněli jsme na kontroly držení mobilního telefonu během jízdy, technického stavu dopravních prostředků a dokladů předepsaných pro jejich provoz a řízení. Celkem policisté na vytipovaných stanovištích zkontrolovali 1394 řidičů.

Rychlost jízdy porušilo osmatřicet řidičů. Tři řidiči usedli za volant po požití alkoholických nápojů a dva pod vlivem drog. Při jízdě se pětadvacet řidičů nepřipoutalo bezpečnostními pásy. Šestačtyřicet řidičů mělo u vozidel nevyhovující technický stav. Pět řidičů drželo telefon za jízdy v ruce. Bez řidičského oprávnění jeli tři řidiči. Při akci jsme vypátrali jednu hledanou osobu a jednoho pachatele trestné činnosti.

Víkendovou dopravní akcí kontroly Policie ČR nekončí. V následujících dnech, zejména s nástupem nového školního roku, se na dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích opět zaměří.

PCR kontroly dopravni akce 3008202108
« z 10 »

Autor: por. Mgr. Lenka Vilímková – KŘ Policie ČR
Zdroj a foto: Policie ČR