V Pardubicích se koná celostátní shromáždění nevidomých a slabozrakých…

Pardubice – V pardubickém Hotelu Labe bylo v pondělí zahájeno desáté celostátní shromáždění Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). Hostem jednání, kterého se zúčastnilo více jak 100 delegátů z celé České republiky, byl také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

„Období od března loňského roku bylo a stále je složité pro nás všechny. O to více však pro osoby s hendikepem, tedy i pro slabozraké a nevidomé. Proto chceme i nadále pracovat na tom, abychom umožnili slabozrakým a nevidomým lepší orientaci v budovách krajského úřadu, ale také na krajských webových stránkách. Ty splňují mezinárodní standard přístupnosti internetových stránek WCAG, ale budeme chtít i nadále pracovat na tom, aby byly pro slabozraké a nevidomé co nejpřehlednější a uživatelsky co nejpřívětivější," řekl hejtman Martin Netolický.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky vznikla v roce 1996 sloučením obou do té doby celostátně působících občanských sdružení občanů s těžkým zrakovým postižením – České unie nevidomých a slabozrakých a Společnosti nevidomých a slabozrakých v ČR. SONS poskytuje nevidomým a slabozrakým občanům speciální služby, které jinde nenajdou. Činí tak v oblastních odbočkách, pobočných spolcích, celostátních klubech, ale především prostřednictvím svých dceřiných společností. Jednou z nejúspěšnějších je TyfloCentrum Pardubice. SONS sdružuje na osm tisíc členů.

Zdroj a foto: Pardubický kraj