O nejmenší děti rodičů zdravotníků se v Dětském centru ve Svitavách postarají podle potřeb

Svitavy – Náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková navštívila Dětské centrum ve Svitavách, aby se domluvila s paní ředitelkou o dalších krocích v procesu transformace dětských center. Podívat se byla i na chod dětských skupin, které vedou nepřetržitou péči o nejmenší děti ve věku od jednoho do tří let. Využívají ji v prvé řadě rodiče – zdravotníci ze Svitavské nemocnice a dalších organizací, poskytujících zdravotní služby v regionu.

„Je to velmi potřebný počin. Tato žádaná a hojně využívaná služba je užitečná rodinám profesí, které denně potřebujeme v našich nemocnicích a dalších zařízeních. Zdravotníci se mohou věnovat svému poslání bez obav o batole, o které je i v noci dobře postaráno," říká náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

O 12 dětí do tří let se starají i v noci

Výhodou služby Dětské skupiny je nepřetržitý provoz. „Rodiče mají možnost délku i četnost návštěv dítěte ve skupině individuálně přizpůsobit a sladit ji se svou pracovní potřebou," říká ředitelka Drahomíra Votřelová, která má radost z toho, že kapacita Dětské skupiny je stále plná a služba je pro svou flexibilitu a kvalitu žádaná. „O dvanáct dětí ve věku od jednoho do tří let věku se staráme ve dvou odděleních po šesti dětech. S dětmi pracujeme podle výchovných plánů a hodně individuálně, s přihlédnutím k jejich věku a schopnostem. Péče je samozřejmě zaměřená na výchovu, vytváření správných návyků, rozvíjení sebeobsluhy a zdravých sociálních vztahů."

Ředitelka připomíná, že o statut dětské skupiny požádali hned, jakmile vstoupil v platnost nový příslušný zákon v roce 2016, protože byli nachystaní.  „Historický kojenecký ústav procházel od roku 2011 velkou změnou a pro mě i pro celý náš tým bylo rozhodnutí nabídnout tolik žádanou péči o nejmenší děti v době práce jejich rodičů samozřejmé a okamžité. Měli jsme a máme potřebné zázemí a vnitřní i vnější vybavení, a hlavně dětské a praktické sestry – pečující osoby s odbornou způsobilostí ve zdravotní oblasti," uvádí Drahomíra Votřelová.

Dětské centrum v roce 2022

Dětské centrum ve Svitavách se průběhu deseti let proměnilo v poskytovatele širokého spektra služeb dětem do 12 let se zdravotním a jiným ohrožením a jejich rodičům a rodině v krizi. Dnes poskytuje převážnou část svých zdravotních a zdravotně sociálních služeb ambulantní a krátkodobou pobytovou formou; jen malou část tvoří děti s těžkým postižením na lůžkách dlouhodobé péče. Tato situace je pro Dětské centrum příležitosti rozvíjet služby pro potřeby regionu a přitom co nejefektivněji využívat svou přidanou hodnotu, kterou jsou odborně vzdělaní zaměstnanci s citlivým přístupem, a také technické zázemí centra.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj