Aby kyberprostor nepohltil vaše malé děti až moc

Pardubice – Pardubický kraj připravil v rámci projektu „Děti on-line" bezplatný webinář pro rodiče, aby se dokázali vyznat v kyberprostoru svých dětí a věděli, co může přinášet dobrého i zlého. Pokud už není pozdě, dokážou konkrétní doporučované postupy omezit rizika, které dětem hrozí.

Projekt reaguje na aktuální situaci v Pardubickém kraji, kdy v souvislosti s pandemií COVID-19, zaznamenáváme u dětí nárůst času stráveného s technologiemi a zhoršení jejich psychického stavu. „Většina dnešních rodičů přišla do kontaktu s internetem až v době svého dospívání. Nejsou proto tak obezřetní, protože nemají informace o možných nástrahách internetu a neberou v potaz čas, který jejich dítě s chytrým zařízením tráví. Mnozí z nich žijí v představě, že jsou jejich děti doma v bezpečí. V případě problému se pak často stává, že rodiče nevědí, jak mají správně a adekvátně přistupovat ke svému dítěti, které se v on-line prostředí dlouhodobě pohybuje. Dítě ve svém nízkém věku neumí rozeznat nástrahy, které jsou s internetem spojeny," říká radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Projekt rodičům poradí, jak efektivně komunikovat se svým dítětem v oblasti sociálních sítí (Instagram, Tik Tok, Snapchat, Facebook), her (Minecraft, Dota2), v oblasti youtuberingu a influenceringu, ale umožní i pochopit, proč je tento svět pro dítě tak lákavý a důležitý. Rodič by také měl být schopen se s dítětem domluvit na nastavení jasných pravidel trávení času v on-line prostoru, která budou akceptovatelná pro obě strany.

„Nabízíme rodičům bezplatně několik termínů, ze kterých si mohou vybrat. Je to 13. září, 11. října, 7. a 28. listopadu, vždy od 17,00 do 19,30 hodin. Rodiče se mohou přihlásit na www.replug.me/udalosti," pozval všechny zájemce Pavel Šotola.

Vzdělávací seminář bude zaměřen zejména na tato témata:

 – jak děti zapojit do spoluvytváření pravidel pro užívání sociálních sítí,
– jak má rodič s dětmi o sociálních sítích a on-line prostředí hovořit,
– jak dosáhnout toho, aby dítě bylo ochotno ukázat svým rodičům svůj profil na sociální síti,
– problematika trávení volného času na sociálních sítích a v on-line prostředí dětí i rodičů,
– jak si nastavit seberegulaci trávení volného času na sociálních sítích a v on-line prostředí,
– zásady bezpečného pohybu v digitálním prostředí,
– prevence kyberšikany a hate speech – rozeznávání rolí a řešení situace,
– rizika světa sociálních sítí a počítačových her.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Foto titulní: Replug me
Zdroj a foto: Pardubický kraj