Nový odbavovací systém MHD v Pardubicích…

Pardubice – V minulých týdnech se do veřejného prostoru dostaly nové informace k chystané změně odbavovacího systému v MHD v Pardubicích.  Dotazy a připomínky k danému tématu zaznívaly jak z opozičních lavic pardubického zastupitelstva, tak z úst veřejnosti.

Na všechny dotazy dopravní podnik téměř obratem odpověděl, a protože již nebyla žádná zpětná reakce, dá se věc považovat za vyřízenou. Rád bych však upřesnil, že dotazy poukazující na nedostatečnou informovanost veřejnosti nebo nedostatečnou přípravu procesu modernizace elektronického odbavení cestujících (EOC) vycházely z neinformovanosti tazatele nebo snahy najít chybu ve věci, kterou z technických důvodů nelze provést jinak.

Dopravní podnik v dostatečném předstihu v lednu informoval o věci na svých webových stránkách, kde je v grafické podobě výstižně, a přitom stručně popsán proces implementace nového systému do vozidel s údaji o čase jednotlivých fází i o krocích, jež by měl cestující učinit, aby se mohl v přechodném období bezproblémově odbavit v pardubické MHD. Pokud v prosinci přicházely připomínky, že věc není dostatečně komunikována, bylo to těsně předtím, než měly informace vyjít v lednovém pardubickém zpravodaji. Plán komunikace mělo vedení dopravního podniku již dávno schválený a vyjasněný.

Jen pro upřesnění, nový systém EOC soutěžil dopravní podnik prakticky tři roky, když jedno z výběrových řízení musel kvůli námitkám jednoho z dražších uchazečů a procesním tahanicím s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dokonce zrušit. I ve druhém výběrovém řízení se jeden z účastníků k ÚOHS odvolával a proces se tím o mnoho měsíců zdržel, a to nikoliv vinou zadavatele (DP). Protože se navíc blíží termín, kdy musí být projekt hotov z důvodu čerpání evropské dotace, tak se zadavatel i zhotovitel dostávají pod velký časový pres. I přes tyto těžkosti měl vždy DP jasný plán týkající se posloupnosti kroků, které musí ve věci učinit, a to jak směrem dovnitř týkající se samotné realizace, tak i směrem ven – tj. informování vedení města i veřejnosti.

Proto se například až na lednovém představenstvu schvalovala nová verze tarifu MHD, kde se mění některá ustanovení týkající se právě definice nových platebních metod, které jako hlavní přidanou hodnotu pro cestující modernizace EOC přinese. Dokument se schvaloval právě v tomto období, protože začne platit od 8. února, přičemž montáže nového odbavovacího zařízení začnou v půlce února a potrvají cca jeden měsíc. Proto lze některé dotazy týkající se nepřipravenosti DP z mého pohledu považovat za neopodstatněné, protože vycházely ze stavu tarifu, který ještě neřešil nové platební metody.

Nyní konkrétně k přechodnému období 8. února – 31. března v kostce:

 • Budou jezdit jak vozidla s původním, tak i vozidla s novým odbavovacím systémem, která budou výrazně označena velkým písmenem „N" na předním displeji vozidla, před číslem linky a na dveřích daného spoje.
 • Všechny časové kupóny na původní pardubické kartě jsou platné i pro odbavení po 20 h předními dveřmi ve všech vozidlech.
 • U vozidel s novým systémem nelze použít původní elektronickou peněženku na Pardubické kartě. Naopak lze využít bezkontaktní platbu kartou VISA nebo Mastercard (karta, mobilní telefon, hodinky), cena je stejná jako u Pardubické karty.
 • Protože při přestupu někdy nepůjde použít stejný platební prostředek, budou papírové jízdenky přestupní s platností 45 min. od označení v prvním vozu. Tyto lze použít pro všechna vozidla.
 • Využít lze nadále platbu prostřednictvím SMS nebo aplikaci SEJF.
 • DP pro pravidelné cestující doporučuje pořízení časové jízdenky na starou Pardubickou kartu.

Od 1. dubna budou již všechna vozidla osazena terminály nového EOC. Co ve zkratce nový systém přináší?

 • Nová Pardubická karta půjde nadále použít jako elektronická peněženka nebo nosič časových kuponů na MHD a nově i na VYDIS (východočeský dopravní integrovaný systém).
 • Odbavit se též půjde elektronickou peněženkou na kartě IREDO nebo In Kartě Českých drah.
 • Odbavit se půjde pomocí bezkontaktní platby VISA nebo Mastercard, a to jak kartou, tak i mobilem nebo hodinkami. Tudíž kdo nepoužívá časové kupóny a nepotřebuje Pardubickou kartu například do školy na obědy, nemusí si novou pořizovat.
 • U všech těchto elektronických plateb bude nadále fungovat přestupní sleva jako doposud, pokud se použije u obou spojů stejný platební prostředek.
 • Od května si navíc pro časové kupony nebude nutné zřizovat plastovou kartu, postačí mobilní aplikace.

Autor: Ing. Petr Netolický – člen představenstva Dopravního podniku města Pardubic

Modernizace elektronického odbavování cestujících

Zásadní změny přináší od 1. února cestujícím pardubické MHD zahájení prací na tomto unikátním projektu Modernizace EOC. Po 16 letech přistupuje Dopravní podnik města Pardubic a.s. ke kompletní výměně odbavovacího systému ve vozidlech a současně i náhradě stávajících nosičů jízdného – Pardubické karty. Novou Pardubickou kartu budou moci cestující i nadále využít jako elektronickou peněženku a nosič časových jízdenek a zároveň i jako nosič časových kuponů VYDIS. Nově bude možné uhradit jízdné prostřednictvím bezkontaktní platební karty VISA a Mastercard a rovněž z elektronické peněženky na In Kartě ČD a IREDO kartě. Další novinkou bude mobilní aplikace, která bude sloužit jako úložiště virtuální časové jízdenky. Součástí nového řešení je samozřejmě i E-shop, který u nové Pardubické karty umožní nakoupení časových jízdenek, dobití peněženky a online podání žádosti o výrobu Pardubické karty. Jednotlivé funkcionality E-shopu se budou spouštět v únoru a březnu. První nové terminály budou nainstalovány do vozidel MHD v únoru a do konce března by jimi měla být vybavena všechna vozidla.

Co to znamená pro cestující v pardubické MHD?

Po dobu montáží, v měsících únor – březen, se cestující v provozu setká jak s vozidly s novým odbavovacím systémem, tak s vozidly se systémem původním. Vozidla s novým odbavovacím systémem budou výrazně označena velkým písmenem „N" na předním displeji vozidla, před číslem linky a na dveřích daného spoje. Zároveň bude docházet v předem daných časových fázích k přechodu od stávající Pardubické karty k nové Pardubické kartě a k dalším možným způsobům odbavení. Žádosti o novou Pardubickou kartu bude možné podávat od 1. února 2021 na přepážkách předprodejních míst DPMP a.s. a od 8. února nově také na E-shopu.

Jak postupovat v období únor – březen při odbavování?

Pro cestující se stávající Pardubickou kartou s platným časovým kupónem se v tomto období nic nemění. Během výměny terminálů ve vozidlech bude možné stávající Pardubickou kartu s časovým kupónem použít i při nástupu po 20. hodině u obou typů terminálů.

Cestující, kteří se odbavují pomocí elektronické peněženky, mohou v přechodném období únor – březen tento způsob odbavení využívat pouze ve vozidlech s původním odbavovacím systémem, a to do 31. března., kdy budou již novými terminály osazena všechna vozidla.

Ve vozidlech s novým odbavovacím systémem již nebude možné odbavení pomocí elektronické peněženky na původní Pardubické kartě. Úhradu jízdného bude možné během přechodného období provést zakoupením papírové jízdenky, které budou v období 8. 2. – 31. 3. 2021 přestupní, s platností 45 min. od jejich označení ve vozidle. Nově bude možné provést úhradu jízdného bezkontaktní platební kartou VISA a Mastercard. Využít mohou také SMS jízdenku nebo aplikaci SEJF.

Pro pravidelné cestující doporučuje DP na toto přechodné období pořízení časové jízdenky na starou Pardubickou kartu.

S časovým harmonogramem přecházení na nový odbavovací systém budou cestující průběžně seznamováni na webových stránkách dopravního podniku, www.dpmp.cz. Na vaše dotazy vám zodpovíme na naší infolince 466 899 899, infolinka@dpmp.cz

Autor: Jitka Malinská, DPMP a.s.
Grafika: DPMP a.s.
Titulní foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ