Nová ředitelka není v galerii nováčkem…

Pardubice – Novou ředitelku Východočeské galerie v Pardubicích představil na setkání se zaměstnanci této příspěvkové organizace Pardubického kraje náměstek hejtmana Roman Línek. Klára Zářecká se ujme vedení instituce na začátku ledna. V krajské galerii není neznámou, před časem zde byla externí kurátorkou výstavy Paříž, věčná láska, kterou však bohužel značně zkrátil covid.

„Cílem Pardubického kraje, je udělat z galerie, která byla ukrytá jako Popelka v koutě hospodářských budov zámku, svébytnou královnu. Získali jsme k tomu reprezentativní hlavní budovu bývalých Automatických mlýnů navržených architektem Josefem Gočárem, což je národní kulturní památka. Její rekonstrukci navrhl vynikající současný architekt Petr Všetečka, který má velké zkušenost právě s obnovou památek.  Kraj do samotné budovy investuje velké množství finančních prostředků a pomáhá i evropská dotace. V příštím roce bude hotová stavba a přijde na řadu vnitřní vybavení. Spolu s elegancí a funkčností kdysi průmyslové stavby se ale musí pojit i stejně atraktivní obsah, který sem bude lákat návštěvníky. A to je víceletý úkol pro novou paní ředitelku," řekl Roman Línek.

Ten zároveň poděkoval Haně Řehákové za dosavadní práci ve vedení galerie. V posledních letech se značně rozšířila edukační činnost. Galerie byla i díky spolufinancování Pardubického kraje a dobře napsaným žádostem velmi úspěšná v získávání grantů Ministerstva kultury na nákup uměleckých děl, které doplnily mezery ve sbírkách.

Zdroj a foto: Pardubický kraj