Nová díla pro Východočeskou galerii…

Pardubice – Východočeská galerie, stejně jako v loňském roce, představuje v Domě U Jonáše výsledky své akviziční činnosti. Sbírky galerie se díky štědrému příspěvku Pardubického kraje a dotacím z Ministerstva kultury mohou opět obohatit jak o díla klasiků s vazbou na region, tak práce výtvarníků střední a mladší generace. Výstava potrvá do 10. února.

Pardubický kraj vyčlenil pro Východočeskou galerii, kterou zřizuje, po mnoha letech kulturního půstu pravidelnou částku na rozšiřování uměleckých sbírek.  „Od loňského roku poskytujeme Východočeské galerii z krajského rozpočtu na nákupy uměleckých děl jeden milion korun ročně. Zaleží pak na jejích pracovnících, zda na to navážou další dotace z Ministerstva kultury a tuto částku použijí na spolufinancování. Zatím se to daří, vloni to bylo navíc téměř 1,5 milionu korun na nová díla. V letošním roce galerie obdržela částku ve výši   1,75 milionu," řekl 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek.

Nákupní komise složená z nezávislých odborníků letos Východočeské galerii doporučila nákup patnácti děl a dvě byla schválena jako dar. Díla vybraná k nákupu nejsou starší padesáti let a rozšíří sbírky galerie o jména, která byla dosud prezentována jen prostřednictvím zápůjček, nebo vůbec ne.

PK Nova dila 1511201802
« z 2 »

Starší generaci tvůrců zastupují dvě rozměrná figurální díla sochařky Ludmily Seefried-Matějkové, rodačky z nedalekého Heřmanova Městce, která právě v den vernisáže oslaví osmdesáté narozeniny. Dále je tu skelet z bambusových špejlí, dílo již zesnulého Františka Kyncla, pardubického rodáka a jednoho z předních našich stoupenců konstruktivních tendencí, který stejně jako Ludmila Seefried-Matějková strávil část tvůrčího života v exilu.

Třemi plátny je v akvizicích zastoupen ostravský malíř Daniel Balabán, jehož dílo v letošním roce galerie představila ve výstavním projektu Tanec života. Galerie získá do sbírek i dvě malby Petra Nikla, výtvarníka, hudebníka, ilustrátora a jednoho ze zakládajících členů legendární skupiny Tvrdohlaví.

Střední generaci výtvarníků reprezentují tři díla Jana Šerých a plastika Roberta Palúcha. Z letošní výstavy nejmladší krajinářské generace Rozbřesk byly vybrány tři grafiky mladých autorek – dva lepty absolventky pražské Akademie Lenky Falušiové a sítotisk Alpy studentky AVU Aleny Kožené, která za toto dílo obdržela letos ocenění Grafika roku.

„Cílem současných akvizic je nejen zaplnění citelných mezer v některých generačních celcích a doplnění děl výjimečných individualit, ale nákupy již zohledňují i přípravu nových projektů a expozic pro prostory nového sídla galerie ve Winternitzových mlýnech," zdůraznila ředitelka Východočeské galerie Hana Řeháková.

Zdroj a foto: Pardubický kraj