Nálezce historických mincí dostane k zákonné odměně navíc dar od Pardubického kraje

Pardubicko – Před dvěma lety nalezl muž z obce nedaleko Býště při zahradnických a údržbových pracích na vlastním pozemku skrumáž stříbrných mincí. Neprodleně o tom informoval archeologa z Východočeského muzea, který mohl zajistit odborné zmapování nálezu i jeho dohledání. Historický poklad, který podle zákona vlastní Pardubický kraj, prošel odborným přezkoumáním a radní kraje nyní projednali odměnu nálezci.

„Nálezem jsme se zabývali v Radě Pardubického kraje ve dvou samostatných kapitolách. Nejprve jsme vzali na vědomí rozhodnutí Odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, který v rámci státní správy přiřkl nálezci podle litery zákona cenu drahého kovu, tedy přibližně šest tisíc korun," uvedl náměstek hejtmana pro kulturu a investice Roman Línek a pokračoval: „Zároveň jsme ale prostřednictvím rozhodnutí krajské samosprávy chtěli vyjádřit poděkování za příkladný přístup k nálezu a dorovnat nálezné do deseti procent jeho kulturně historické hodnoty. Proto bude nálezci poukázána ještě formou daru Pardubického kraje částka 59 800 korun."

Pardubický kraj neodměnil nálezce navíc ještě darem poprvé. „Největší dar jsme poskytli nálezci denárového pokladu století z Chýště. Ten byl mimořádný nejen svým stářím, ale i celkovou hodnotou odhadnutou v roce 2015 na 23 milionů korun. Ve své době se za něj třeba dalo najmout vojsko. Nyní tvoří důležitou část numismatické expozice Východočeského muzea. Nálezce dostal v roce 2016 darem od Pardubického kraje dva miliony korun," připomněl hejtman Martin Netolický.

Odměna se v České republice podle památkového zákona vyplácí za náhodný nález. V případě, že je tvořen drahými kovy, činí cenu drahého kovu, v ostatních případech do výše deseti procent kulturně historické hodnoty nálezu. Tato skutečnost někdy vytváří nespokojenost mezi nálezci historických mincí, protože je určitým způsobem diskriminuje.

„Pro odborníky je vždy důležité, aby se na místo nálezu dostali co nejdříve a s nálezci spolupracovali na jeho zaměření, dokumentaci i na jeho dalším postupném šetrném odkrývání. Archeologové v našich muzeích jsou připraveni na místa náhodných nálezů rychle přijet a učinit vše potřebné. Proto jsme ocenili i tento správný postup a věříme, že bude příkladem i pro další potenciální náhodné nálezce," dodal Línek.

Mincovní depot přispěje k dalšímu zhodnocení a zvýšení prestiže sbírek Východočeského muzea v Pardubicích včetně zájmu české i zahraniční odborné veřejnosti a také ke zviditelnění Pardubického kraje jako zřizovatele muzea.

O nálezu:

– stříbrné mince pocházejí z doby mezi lety 1588 a 1701
– objeveny byly u obce Býšť
– k ukrytí nálezu došlo patrně nedlouho po roce 1701
– obsahuje celkem 189 mincí, převažují vládní mince habsburských panovníků
– mince jsou ze slezských (51 ks), uherských (47 ks), rakouských (35 ks) a českých mincoven (21 ks).
– kulturně historická hodnota mincovního depotu byla vyčíslena na 660 150 korun
– mince obsahuji 483 gramů ryzího stříbra za 5908 korun

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj