Nakupujte od regionálních výrobců, vyzývá kraj školy či nemocnice…

Svitavsko – Zemědělské družstvo ve Sloupnici uspořádalo tradiční Dny otevřených dveří nejen pro partnery a podporovatele, ale také širokou veřejnost. Vzhledem k tomu, že je družstvo významným zaměstnavatelem a producentem regionálních potravin, zúčastnili se akce také hejtman Martin Netolický a radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil. Ti hovořili mimo jiné o zvýšené krajské podpoře pro regionální producenty potravin.

„Dlouhodobě se snažíme hledat cesty, jak podpořit regionální výrobce potravin a producenty. Kromě soutěží jako Regionální potravina Pardubického kraje či MLS Pardubického kraje chceme výrobce podpořit také po stránce odbytu. Proto jsme jednali s Agrární komorou ČR a Zemědělským svazem ČR o metodice pro námi zřizované organizace jako školy či zdravotnická zařízení tak, aby bylo možné v rámci nákupu potravin upřednostnit regionální producenty. Tato metodika bude připravena a rozeslána všem organizacím, protože to je cesta, jak můžeme nakupovat kvalitní a místní potraviny pro potřeby závodního stravování v našich školách, nemocnicích a dalších organizacích," řekl hejtman Martin Netolický.

Podle radního Krčila by měla vzniknout platforma na propojení výrobců a odběratelů. „Chtěli bychom vytvořit platformu, na které bychom účinným způsobem propojili objednavatele z řad závodních jídelen, školních jídelen a dalších s výrobci a producenty, kteří by tak získali další prostor pro svoji prezentaci. Přesné parametry a fungování v tuto chvíli řešíme se společností Agrovenkov, která plní roli krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova," řekl radní Krčil.

Součástí akce bylo také otevření zrekonstruované farmy pro chov dojnic ve Sloupnici za částku přesahující 130 milionů korun s dotací z Programu rozvoje venkova ve výši 22 procent. Vedle toho družstvo vybudovalo také vlastní mlékárnu v Řetové.

Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici vzniklo sloučením sedmi družstev, z nichž nejstarší vzniklo v roce 1949. Současný název nese družstvo od března roku 1991. V současnosti hospodaří na ploše přibližně tří tisíc hektarů zemědělské půdy. Dceřinou společností družstva je Řeznictví Sloupnice s.r.o., jehož činnost navazuje na rozvinutou živočišnou výrobu zemědělského družstva. Činnost řeznictví se zaměřuje na provoz jatek, výrobu masných výrobků, distribuci a provoz deseti podnikových prodejen.

Zdroj a foto: Pardubický kraj