Muzeum připravilo mimořádné prohlídky kaple Tří králů…

Pardubice – Mimořádná příležitost prohlédnout si zdarma kapli Tří králů Zámku Pardubice se otevírá všem zájemcům od 22. do 31. května 2018. Návštěvníci mohou obdivovat působivost tichého prostoru kaple a zároveň zkoumat projevy pozdní gotiky, rané renesance a baroka v architektonických a sochařských prvcích. Prostor bude otevřen každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

„Inspirovala nás akce Noc kostelů, která se koncem května koná v řadě svatostánků po celé České republice. Jedním z jejích cílů je zpřístupnit veřejnosti mnohdy neznámé sakrální prostory a přiblížit jejich historii," uvedl ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. „Návštěvníci budou moci nerušeně vnímat atmosféru kaple nebo využít služeb průvodkyně a dozvědět se o stavebním vývoji, oltářích nebo pernštejnské truhle, kterou kaple střeží," dodává ředitel muzea.

V případě zájmu může veřejnost také využít prohlídkový okruh Rytířské sály a kaple Tří králů, který se koná každou celou hodinu a stojí 90 korun. Komentovaná prohlídka doplňuje informace o historii rodiny Pernštejnů a stavebně-historickém vývoji Zámku Pardubice. Její součástí jsou také prostory zámecké kaple. „Vzhledem k velkému množství akcí, které se na zámku konají, doporučujeme před návštěvou zavítat na webové stránky Východočeského muzea www.vcm.cz, kde vždy informujeme o případných omezeních provozu," doplňuje vedoucí oddělení služeb Matěj Bekera.

Zdroj a foto: Východočeské muzeum v Pardubicích