Městská Policie Pardubice radí, kde a jak zamykat kola…

Pardubice – Městská Policie Pardubice apeluje na cyklisty. Při zamykání kola nepoužívejte úzké zámky, které lze překonat během chvíle. K oddělení takového zámku od kola stačí šikovnému pobertovi necelá půl minuta a běžné štípací kleště. Kvalitní zámek dopomůže k tomu, že Vaše kolo najdete na místě, kde jej zanecháte. Nejlepší variantou pro zajištění Vašeho kola jsou bezpečnostní stojany, nebo cyklověž.

Prodej zámků do bezpečnostních stojanů

Cyklisté v Pardubicích mají možnost využívat více než 120 bezpečnostních stojanů, v nichž může být "zaparkováno" více než 1000 jízdních kol. Stojany jsou rozmístěny po celém městě především na nejvíce frekventovaných místech. Více než sedmileté zkušenosti s těmito stojany v Pardubicích dokazují, že správným užitím bezpečnostního stojanu můžete zabránit odcizení jízdního kola.

  • zámek – tzv. "půlfabku" – můžete zakoupit v běžné prodejní síti.

Návod ke správnému použití bezpečnostních stojanů:

1. Kolo postavte vlevo od konzoly s otočným třmenem tak, aby přední kolo stálo mezi naváděcími tyčemi,  kolo opřete o konzolu vpravo. Při najíždění do stojanu by měl být třmen zachycen přidržovačem v otevřené poloze.


2. Tahem za přidržovač směrem nahoru uvolněte třmen. V případě potřeby popojeďte kolem dopředu, nebo dozadu, tak aby bylo možné otočným třmenem zachytit rámovou trubku kola.


3. Třmen otočte kolem rámové trubky kola, až jeho konec zajede do pouzdra zámku. Zasunutím zámku do pouzdra bude třmen fixován v uzavřené poloze.

4. Vytáhněte klíč ze zámku a tahem za třmen zkontrolujte jeho uzamčení. Při vyjíždění ze stojanu nejdřive vykývněte třmen aby zůstal zachycen přidržovačem v otevřené poloze.

Zdroj a foto: Preventivní a informační služba Městská policie Pardubice