Město uzavře smlouvu se společností Nevajgluj, ročně díky tomu získá zhruba milion korun

Pardubice – Radní schválili zapojení města do projektu Nevajgluj. Díky tomu už se cigaretové nedopalky nebudou uklízet na náklady města, ale na náklady akciové společnosti Nevajgluj. Město by díky tomu mělo dle platného sazebníku ročně získat více než milion korun.

"Pro Pardubice nevzniká zapojením do systému žádná finanční zátěž, ba naopak by město mělo získat významné finanční prostředky na úklid a skladování tabákových odpadů," komentovala náměstkyně primátora zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová a dodala, že systém budou financovat příspěvky výrobců, kteří tabákové výrobky uvádějí na trh.

Akciová společnost Nevajgluj získala v říjnu loňského roku od Ministerstva životního prostředí oprávnění k provozování kolektivního systému. "Tento systém vznikl na základě dohody výrobců tabákových výrobků s filtry, kterým vznikly přijetím zákon o jednorázových plastech nové povinnosti. Mezi ty patří zajištění úhrad nákladů obcím na úklid, soustřeďování a další nakládaní s odpady tabákových výrobků s filtry," informoval vedoucí Odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča.

Dle zákona o jednorázových plastech nedopalky znečišťují životní prostředí, protože se filtry mohou rozkládat až 15 let a do okolí uvolňují mikroplasty. Kromě toho, že společnost Nevajgluj uhradí městům a obcím jednou ročně faktury za sběr a nakládání s tabákovými nedopalky, bude součástí jejího programu také osvětová činnost, která se zaměří na omezení odhazování nedopalků v obcích mimo určené sběrné nádoby.

"Jedinou povinností, která z uzavření této smlouvy pro město plyne, je jednou ročně vyplnit dotazník s údaji o způsobu úklidu, soustřeďování a nakládání s odpady z tabákových výrobků. Žádné další povinnosti ze smlouvy pro město neplynou," doplnila náměstkyně Klčová s tím, že úklid veřejného prostranství, výsyp odpadkových košů včetně jejich popelníků je pro město/městské obvody – respektive Služby města Pardubic – běžnou činností.

Autor: Kristýna Vlasáková
Zdroj: Magistrát města Pardubice