Město spustilo pilotní projekt „Výměna světelných trubic"

Pardubice – Město Pardubice spustilo pilotní projekt "Výměna světelných trubic" na dvou zařízeních ve městě, ZŠ Studánka a MŠ Benešovo náměstí. Tento projekt přímo vychází z analýzy potenciálu energetických úspor ve vybraných městských objektech a jeho cílem je snížení energetické náročnosti budov v majetku města.

Pro tento účel byly vybrány dvě budovy, ZŠ Studánka a MŠ Benešovo náměstí, které jsou připojeny k současnému energetickému dispečinku města Pardubic. Díky tomu je možné rychle vyhodnotit přínosy tohoto energetického řešení.

Modernizace osvětlení zahrnuje výměnu starých zářivkových trubic za moderní LED trubice a částečnou rekonstrukci svítidel, které jsou ve špatném technickém stavu. Město Pardubice plánuje, že po vyhodnocení výsledků tohoto pilotního projektu bude podniknuta modernizace osvětlení ve všech hodnocených budovách v majetku města. Očekává se, že tato opatření významně sníží spotřebu elektrické energie v rámci celého energetického hospodářství města.

"Tento pilotní projekt je důležitým krokem směrem k energetické efektivitě ve městě. Očekáváme, že modernizace osvětlení přinese významné úspory energie a snížení nákladů. Chceme také být dobrým vzorem pro naše občany a ukázat, že můžeme aktivně přispět k ochraně životního prostředí," uvedl náměstek primátora René Živný, do jehož gesce spadá právě energetika města.

Město bude monitorovat průběh a výsledky tohoto projektu a podle potřeby upraví plány pro další modernizace. Tímto krokem se radnice snaží o udržitelnější energetickou budoucnost a snižování zátěže na životní prostředí.

Autor: Kristýna Vlasáková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubice