Město se zaměří na zvýšení stability zelených ploch

Pardubice – Pardubice hledají projektanta, který jim pomůže s návrhem rozvoje nestabilních ploch zeleně, jež potřebují větší pozornost a péči města. Seznam míst, které vyžadují obnovu, radnice již má. Nyní získá zásobník projektů, které městu zajistí připravenost na následující dotační období, jež bude výrazně podporovat obnovu sídelní zeleně a přispěje tak ke zvýšení její stability či doplnění.

Dokument koncepčně naváže na zpracovanou Územní studii sídelní zeleně pro město Pardubice a Management péče o sídelní zeleň a bude vytvořen formou seznamu karet jednotlivých lokalit. „Naším cílem je touto cestou zvýšit stabilitu ploch sídelní zeleně. Nejde nám navíc jen o obnovu stávajících zelených ploch, ale také vytváření zcela nových zelených prostranství. Jakmile budeme mít zásobník prospěšných projektů hotov, budeme moci přistoupit k realizaci jednotlivých projektů zaměřených na obnovu sídelní zeleně v našem městě," podotýká náměstek primátora zodpovídající za územní plánování Petr Kvaš.

Vytipované nestabilní plochy budou dále specifikovány na základě významu ve struktuře města a také v kontextu širších vazeb tak, aby jednotlivé úpravy byly opravdu koncepční. „Naším cílem je prostřednictvím tohoto dokumentu zjistit, jaké zásahy je nutné provést a jaká je očekávaná finanční nákladovost stabilizačních opatření. Stěžejní je, aby jednotlivá opatření a zásahy byly koncepční a aby na sebe navazovaly," doplňuje za životní prostředí zodpovědný náměstek Jan Nadrchal s tím, že součástí jednotlivých karet, které bude mít radnice k dispozici, bude jak popis možných opatření a zlepšení funkčnosti, tak také pobytovosti a prostupnosti ploch.

Chystaný dokument by měl být hotov do konce tohoto roku. „Radnice díky němu navíc získá přehled o finanční náročnosti jednotlivých zásahů a lépe se tak bude moci připravit na dotační možnosti ze strany státu. Tyto aktivity jsou totiž předmětem programového období 2021-2027 Státního fondu životního prostředí, který bude cílit na obnovu sídelní zeleně v kontextu adaptačních opatření," uzavírá náměstek Nadrchal.

Autor: Iveta Koubková
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ
Zdroj: Magistrát města Pardubic