Město schválilo aktualizaci Strategie pro kulturu a kreativitu

Pardubice – Nové výzvy a nové cíle čekají kulturu v Pardubicích. Konkrétně je zachycuje aktualizovaná verze Strategie pro kulturu a kreativitu, kterou na svém lednovém jednání schválili zastupitelé města. Dokument, na jehož tvorbě se podílely desítky místních kulturních aktérů, nově zahrnuje některá aktuální témata, a kromě jiného byla také prodloužena jeho platnost do roku 2025.

„Základní kostru strategie jsme neměnili, ale aktualizace byla potřeba. Řadu cílů a opatření se podařilo naplnit, ale svět se dnes rychle mění a my musíme reagovat na nové výzvy a okolnosti. Proto jsme se kromě samotného vyhodnocení zaměřili na aktuální trendy. Platnost strategie jsme také o rok prodloužili, takže v současnosti platí do roku 2025, stejně jako Strategický plán rozvoje města," přibližuje důvody náměstkyně pro kulturu Jiřina Klčová s tím, že návrh aktualizace schválila i Kulturní komise při Radě města Pardubic. 

Aktualizovaný dokument reaguje na rozvíjející se kulturní prostředí ve městě, což zahrnuje i kompletní revitalizaci Automatických mlýnů, jejichž otevření se nezadržitelně blíží. V rekonstruovaném areálu vzniknou nové prostory pro celou řadu kulturních institucí, jako jsou například Východočeská galerie, Galerie města Pardubic či naprosto nový prostor pro Centrální polytechnické dílny vystupující pod marketingovou značkou Sféra. 

„V rámci kulturní strategie chce město také využít rozvíjející se podpory ze strany státu, a to jednak na úrovni strategické, jednak na úrovni dotační, což by napomohlo rozvoji města z jiných finančních zdrojů. V tomto kontextu chce také navázat na výstupy studie Kulturní a kreativní průmysly Pardubic, která byla realizována jako součást výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR," přibližuje Martin Karas z odboru školství, kultury a sportu a dodává, že se město Pardubice vedle Brna, Plzně a Olomouce stalo jedním z prvních krajských měst, které díky projektu národního mapování získaly podrobný přehled o kulturním sektoru na svém území, jeho potřebách a potenciálu. 

Radnice si od naplňování strategie slibuje zvýšení kvality života obyvatel i posílení ekonomického rozvoje města, zároveň chce prostřednictvím plnění nastavených cílů rozšířit nabídku kulturních a volnočasových aktivit. „Rádi bychom také rozvíjeli tvořivost u dětí a mládeže, zde za zmínku stojí projekt Rozjeď to, na kterém město spolupracuje s Univerzitou Pardubice. Současně je důležité zmínit, že kultura a umění hrají velmi důležitou roli v rozvoji cestovního ruchu, neboť se rozmáhá trend zážitkové turistiky. Přítomnost festivalů a kulturních společenských akcí proto posiluje značku města v rámci celé České republiky," uzavírá náměstkyně.

Samotná strategie je klíčovým dokumentem města, který vznikl v úzké spolupráci Magistrátu města Pardubic, kulturních zařízení, umělecké veřejnosti, občanské společnosti, vzdělávacích institucí a podnikatelských subjektů. Proto byla také aktualizace realizována ve spolupráci s širokým spektrem aktérů kultury ve městě.

Autor: Kristýna Vlasáková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubice