Město podpoří podnikatele: nezvýší nájemné za nebytové prostory a pozemky

Pardubice – Statutární město Pardubice má v nájemních smlouvách právo jednostranně zvýšit nájemné za nebytové prostory a pozemky o průměrnou roční míru inflace za uplynulý rok. Rada města Pardubic rozhodla pro rok 2024 k tomuto kroku nepřistoupit, a tedy nezvýšit nájemné o průměrnou míru inflace za rok 2023, která činila 10,7 %.

„Mezi priority vedení města patří podpora podnikatelů. Obsáhle jsme zvažovali, zda přistoupit ke zvýšení nájemného, ale vzhledem k ostatním nákladům, které se na ně v posledním období valí, jsme se rozhodli k tomuto nepřistoupit," řekl primátor města Jan Nadrchal.

V letech 2012 až 2017 nebylo nájemné rozhodnutím Rady města Pardubic navyšováno, poté město začalo opětovně v některých letech zvyšovat nájem v souladu s mírou inflace, a to v roce 2018 o 2,5 %, v roce 2019 o 2,1 %, v roce 2020 o 2,8 %. V roce 2021 bylo kvůli dopadům koronavirové krize schváleno, že nájemné se nebude zvyšovat, přestože míra inflace činila 3,2 %, o rok později bylo zvýšeno o 3,8 %. 

V roce 2023, kdy míra inflace dosáhla výrazně vyšší hodnoty 15,1 %, opět nebylo přistoupeno ke zvýšení nájemného o roční míru inflace. „Městský majetek využívá řada podnikatelů a také spolky a neziskové organizace, na které současná ekonomická situace rovněž dopadá. Nechceme jim nakládat ještě víc, teď jde o to, aby současnou ekonomickou situaci ustáli," navázal.

Vedení města zohlednilo argumenty jako jsou ekonomická a energetická krize, které negativně dopadá na nájemce města, a proto se i pro rok 2024 město rozhodlo inflační doložku nevyužít. „Je třeba pečlivě brát do úvahy i další faktory, jako jsou ekonomické podmínky a dopady na nájemce včetně důsledků vládního daňového balíčku. Je důležité zvážit situaci nájemců a tento pohled v rozhodování – tedy jejich nepřímá podpora – převládl," doplnil náměstek primátora Jan Hrabal, jenž má v gesci také správu majetku.

Autor: Ivana Dolanová
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic