Město dostalo pod stromeček legionářskou medaili…

Pardubice – Město medaile nejen předává, ale také získává. Tu poslední obdrželo od Československé obce legionářské, která se tak rozhodla tímto způsobem ocenit dlouhodobou podporu činnosti obce, především při rekonstrukci Larischovy vily, na kterou Pardubice v průběhu tří let vyčlenily patnáctimilionovou dotaci.

„Velmi si vážím odvahy, kterou Československá obec legionářská prokázala, když se pustila do náročné rekonstrukce Larischovy vily, s čímž jsme se jim jako město snažili maximálně pomoci. Věřím, že i v souvislosti s městskou podporou tohoto projektu a společnou tematikou bude možné navázat ještě užší spolupráci mezi nově otevřeným Památníkem Zámeček a Larischovou vilou," podotýká primátor města Martin Charvát. 

Obě místa, která byla v minulosti oddělena rozvojem průmyslového areálu, jsou z pohledu města i legionářů historicky neoddělitelná. Radnice s legionáři tak spolupracuje na rozvoji obou míst již od přelomu roku 2016 a 2017. „Dotace města pomohla nejen s kompletní rekonstrukcí věže Larischovy vily včetně střechy, díky které může tato část objektu fungovat i pro návštěvníky, ale i s řešením páteřních rozvodů v objektu. Společně navíc usilujeme o propojení obou areálů skrze pozemky společnosti Foxconn, aby návštěvníci mohli komfortně projít z jedné expozice do druhé. Františka Bobka jsme navíc informovali o možnostech dotací programů podpor města, kterými bychom mohli pomoci vzniku legionářského cvičiště pro mládež u Larischovy vily a propojení vily s edukačními programy pro školy, které vznikají u nás na Památníku Zámeček pro příští rok," vysvětluje náměstek primátora Jakub Rychtecký s tím, že další součinnost města a Památníku Zámeček s legionáři nastane již v letošním roce, a to v rámci akcí spojených s výročím 80 let od heydrichiády.

Předsednictvo republikového výboru Československé obce legionářské rozhodlo o udělení Pamětní medaile 100 let ČsOL statutárnímu městu Pardubice za dlouholetou podporu činnosti naší obce. „Jedná se v první řadě o podporu při revitalizaci věže národní kulturní památky Zámeček Pardubičky – Larischova vila, ale i o podporu projektů pro mládež. Velice si této podpory ze strany města vážíme a věříme, že bude pokračovat i v dalších letech," přibližuje za Československou obec legionářskou důvody udělení medaile František Bobek.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic