Línek: Kraj musí stavět, ale také podpořit návrat kultury do života…

Pardubice – Náměstek hejtmana pro investice a kulturu Pardubického kraje Roman Línek je poměrně systematický člověk. Když se do něčeho pustí, přibude na jeho stole složka s novým nápisem, která tam vydrží, až dokud věc není dotažena do konce. Obsah těch desek ale geometricky nenarůstá, průběžně se zase vyprazdňuje, jak věci postupují, a nakonec mizí docela. A které desky leží na stole Romana Línka na začátku roku 2022?

Letošní rok sice nezačal kvůli covidu i zdražení energií a stavebních materiálů pro kulturu a investice moc dobře, ale já doufám, že se snad brzo situace zlepší. Pardubický kraj má rozjeté velké stavby, které víceméně úspěšně pokračují, a připravujeme i další zejména tam, kde předpokládáme možnost využít evropské dotace. Letos přivítáme v kraji v rámci českého předsednictví v Evropské unii i některé návštěvy, na které se jako předseda české delegace Evropského výboru regionů osobně těším. Zároveň si také uvědomuji, že musíme pomoci živé kultuře, aby se mohla opět stát součástí našich životů," říká na úvod Roman Línek.

Pojďme se podívat alespoň na několik témat, které letošnímu roku Romana Línka dominují, pochopitelně s jeho komentářem.

Centrální urgentní příjmy

To jsou největší investice Pardubického kraje, nejen ve zdravotnictví. V Ústí nad Orlicí se blížíme k závěru, v Pardubicích se pracuje na hrubé stavbě. Ve výsledku by tyto provozy měly výrazně zlepšit podmínky pro akutní péči o pacienty v našich spádových nemocnicích i pracovní podmínky zdravotnického i dalšího personálu nemocnic. Stavby pokračují podle plánu, i když samozřejmě není jednoduché udržet cenovou hladinu danou smlouvami a také vše sladit s nepřetržitým provozem zdravotnických zařízení.

Zámek Pardubice

Pardubický zámek jako perla rané renesance se letos konečně představí jako sídlo Pernštejnů. K vidění budou všechny dochované nástěnné malby z této doby, rodová galerie, zbrojnice i přehled pernštejnského dominia. Tím ale projekty v zámeckém areálu nekončí. Máme připravenou přestavbu velkého společenského sálu a jeho zázemí nad vstupní branou do paláce. Její novou podobu navrhla architektka Eva Jiřičná. Po odstěhování Východočeské galerie pak plánujeme vybudování návštěvnického centra zámku a dalších výstavních sálů v hospodářských budovách zámku podle návrhu architekta Petra Všetečky. Velkou výhodou je, že na tyto dva projekty budeme moct využít zdroje z Evropské unie. V současné době se dokončují projekty pro stavební povolení a předpokládám, že do konce letošního roku vypíšeme veřejné soutěže na dodavatele.

Automatické mlýny

To, že se nám daří spolu s dalšími vlastníky znovu oživovat areál Automatických mlýnů, považuji za velký úspěch. V hlavní budově mlýnů navržené architektem Josefem Gočárem vzniká nové sídlo krajské galerie. Stavba bude hotová už letos, galerie pak otevře své brány po dokončení interiérů a stěhování v průběhu roku 2023. Myslím, že to bude něco zcela mimořádného, co přiláká do krajského města milovníky výtvarného umění a architektury z celé republiky i ze zahraničí.

Areál v ulici Kpt. Poplera ve Vysokém Mýtě

Do bývalého areálu zemědělské školy ve Vysokém Mýtě by se měla časem přesunout řada rozměrných exponátů místního Regionálního muzea. To je známé svou bohatou kolekcí karoserií a hasičské techniky. Ve sbírkách má i řadu dalších, dnes už historických dopravních prostředků, pro které je potřeba získat prostor k uskladnění, opravu i vystavování. Věřím, že v letošním roce zahájíme, zatím plně v režii Pardubického kraje, rekonstrukci skladové budovy v zadní části dvora. Pracujeme s myšlenkou pojmout další etapy jako kulturní kreativní centrum zaměřené na technické, karosářské i designové záležitosti. Tento přístup by nám mohl otevřít reálnou cestu k dotaci z Národního plánu obnovy, který je financován ze zdrojů Evropské unie. Jeho cílem je v různých oblastech života společností, tedy i v kultuře, reagovat na koronavirovou krizi.

Hrad Rychmburk

V loňském roce jsme po odstěhování sociálních služeb tak trochu jako pilotní projekt otevřeli turistům a dalším zájemcům hrad Rychmburk. A devět tisíc návštěvníků za pár měsíců svědčí o tom, že to bylo úspěšné. Hrad je ve správě Regionálního muzea v Chrudimi a v majetku Pardubického kraje. Letos chceme v jeho vybavování pokračovat tak, aby byl opravdu zajímavou destinací. Výstava o historii hradu získá řadu trojrozměrných a interaktivních prvků, přibude celá měšťanská domácnost z 19. století i útrpné právo ve sklepení hradu. Otevřít bychom chtěli nové expozice na konci května. Místní Hradní spižírna už si vydobyla gastronomické renomé nejen svou zmrzlinou, ale i dalšími pochutinami, a letos chystá i půjčování piknikových košů do místní zahrady. Takže už zbývá jen to slunečné počasí.

Živá kultura lidová kultura a tradice

Letos v lednu náš kraj registruje zájemce o dotace také na živou kulturu. Já doufám, že na ni pořadatelé akcí už nerezignovali. Po loňském výpadku se dotace Pardubického kraje navyšují, na předcovidovou úroveň by se měly vrátit v roce 2024.  Věřím tedy, že znovu zažijeme oblíbené akce, které patří ke koloritu kraje a které jsou součástí života v městech a obcích. Doufám, že se uskuteční i různé lidové tradice, které se vydržely léta až do covidu, nebo byly po období totalitních režimů obnoveny. Bez kultury by byl náš život chudý.

Zdroj a foto: Pardubický kraj