Kunětická hora má symbolický význam nejen pro výtvarníky…

Pardubice – Východočeská galerie v Pardubicích představuje v Domě u Jonáše fenomén Kuňka. Zkrácený název Kunětické hory, tak jak se vžil na Pardubicku, vyjadřuje blízký vztah jeho obyvatel k jedinému vyvýšenému bodu s historickým sídlem v této části Polabí. Není proto divu, že výtvarné zpodobnění Kuňky od řady umělců od konce 19. století až do současnosti má početné zastoupení ve sbírkách galerie.

„Je to něco jako hora Říp pro Čechy. Kunětická hora se před 20 lety stala i grafickým symbolem obnoveného Pardubického kraje,“ říká patron výstavy, 1. náměstek hejtmana Roman Línek, a pokračuje:„Díky okolní rovině je tato dominanta viditelná z velké části kraje a zejména pro obyvatele Pardubic je její silueta po cestách z dálky vždy známkou toho, že se člověk blíží domů.“

Východočeská galerie v Pardubicích výstavou navazuje na tradici krajinářských výstav a představuje podobu hradu a krajiny kolem Kunětické hory v duchu romantismu a realistické malby z konce 19. století, prvorepublikové práce i díla poválečná. Prostřednictvím vystavených děl můžeme sledovat proměnu vnímání světa a dobové vizuality v průběhu téměř sta let. Ve výběru autorů se objevují malíři a grafici jako Hugo Ullik, František Kaván nebo Václav Jansa a především místní rodáci Emil Artur Pittermann-Longen, Jaroslav Grus, František Vincenc Danihelka, Vojtěch Sedláček, Cyril Bouda, Pavel Šimon, Ladislav Pejchl, Vladimír Kopecký a další.

Kunětická hora má symbolický význam nejen pro výtvarníky
« 1 z 4 »

Zvláštní kapitolu výstavy tvoří proměnlivá expozice fotografií Jiřího Tomana, souboru pohlednic ze sbírek Východočeského muzea v Pardubicích nebo faksimilií plánů a map ze Státního okresního archivu Pardubice, zachycující s překvapivým nadhledem Kunětickou horu a život v jejím okolí.

„Na výstavu navazuje projekt Rodná hrouda, do kterého galerie požádala současné umělce, aby se vyslovili svým vlastním uměleckým přístupem k reflexi rodného kraje či jeho symbolu.  Uvidíte zde práce pardubických výtvarníků i některých zajímavých nadregionálních autorů, kteří přistupují k tématu pohledem průzkumníka, cizince,“ říká kurátorka výstav Tereza Nováková.

„Navíc naši pracovníci připravili bohatý doprovodný program a také výtvarnou soutěž Na hradě a v podhradí pro děti z mateřských, základních a středních škol a pro rodinné kolektivy. Nebude chybět ani performativní pěší výlet na mýtickou Kunětickou horu doprovázený vyprávěním a drobnými performancemi v krajině,“ dodává ředitelka Východočeské galerie v Pardubicích Hana Řeháková.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

 •  
 •  
 • Kontroly dálničních známek probíhají, jen za únor odhalily hlídky skoro dva tisíce neplatičů…
 • ČR – Od 1. prosince 2020, kdy byl prodej elektronických dálničních známek spuštěn, se do 24. února prodaly dálniční známky

  •  
  •  
 • Kraj je připraven na očkování osob nad 70 let. Zapojí se také 180 praktiků…
 • Pardubice – V souvislosti s avizovanou registrací k očkování pro osoby nad 70 let a zapojení praktických lékařů do procesu očkování jednala krajská

  •  
  •  
 • Nohu z plynu na Hlaváčově. Budeme tam měřit rychlost…
 • Pardubice – Pokud jezdíte Hlaváčovou ulicí, zbystřete pozornost. Už před časem začalo na pardubické rychlodráze platit omezení rychlosti v úseku nad

  •  
  •  
 • Kraj nepolevuje v potravinové pomoci pro děti v nouzi…
 • KRAJ – I v letošním roce kraj naváže na současnou spolupráci v Operačním programu potravinové a materiální pomoci, jehož záměrem je

  •  
  •  
 • Nehody v husté mlze…
 • KRAJ – V 4.05 hodin vyjížděly jednotky hasičů k Dašicím, přesněji k místní části Pod Dubem, kde narazilo osobní vozidlo do stromu. Tři

  •  
  •