Krajské zdravotnictví bude i nadále ve veřejných rukách…

Pardubice – V Sukově síni Domu hudby v Pardubicích se v pondělí a úterý koná 20. ročník konference INMED, kterou pořádá společnost Stapro ve spolupráci s Univerzitou Pardubice. Účastníci konference mají na programu debatu o kybernetické bezpečnosti a systémech ve zdravotnictví, online službách pro pacienta či o právních aspektech poskytování zdravotní péče. Hejtman Martin Netolický vystoupil v roli přednášejícího s tématem „Pardubický kraj v roli vlastníka a investora ve zdravotnictví."

„Pardubický kraj je jediným a klíčovým hráčem v oblasti akutní lůžkové péče v regionu, což nás odlišuje od dalších regionů, kde tuto roli plní soukromé subjekty. V našem kraji zůstane akutní zdravotní péče ve veřejných rukách, ale samozřejmě se nebráníme spolupráci se soukromými subjekty v oblastech, které mají smysl jak pro naše nemocnice, tak pro samotného pacienta," řekl hejtman Martin Netolický, který hovořil také o aktuálních zkušenostech kraje z období zvládání koronavirové pandemie a očkování. „Oproti krajům, kde fungují státem přímo řízené fakultní či vojenské nemocnice, tak v našem regionu bylo vše na našich nemocnicích akutní péče, následné péče a na pracovnících krajského úřadu. Proto je do budoucna nutné se zaměřit na roli státu, krajských hygienických stanic a regionů. Není možné, abychom do budoucna postupovali každý kraj jiným způsobem," uvedl hejtman Netolický.

Ten účastníky konference seznámil také s významnými krajskými investicemi v oblasti zdravotnictví. Těm vévodí rozestavěný centrální urgentní příjem v Pardubické nemocnici za 1,9 miliardy korun, který by měl být dokončen na konci roku 2023. „Jedná se o největší stavbu v oblasti zdravotnictví v celé České republice. Příprava trvala velice dlouho, protože bylo nutné sladit finanční možnosti kraje a často nereálné představy jednotlivých aktérů v rámci projednávání. Nakonec se nám po složitých jednáních podařilo najít kompromis a stavba byla v květnu letošního roku zahájena," sdělil hejtman, který odprezentoval také stavbu centrálního příjmu v Orlickoústecké nemocnici za 500 milionů korun, dokončený pavilon psychiatrie v Pardubické nemocnici či stavbu nové budovy Nemocnice následné péče v Moravské Třebové za 288 milionů korun.

Hejtman se v rámci své prezentace vyjádřil také k projektům v rámci programu REACT-EU, ze kterého Pardubický kraj získal prostředky na oba centrální urgentní příjmy či na projekty v Chrudimské, Litomyšlské a Svitavské nemocnici. „I přesto, že patříme mezi úspěšné kraje, tak považuji časovou klikací soutěž za velmi nedůstojnou, protože pod rouškou transparentnosti je vytvářena zcela umělá konkurence mezi poskytovateli zdravotní péče v České republice. Pardubická nemocnice totiž není konkurencí pro nemocnici v Českých Budějovicích nebo například v Chebu. Bohužel jsme šli touto cestou, která však jednoznačně není z pohledu celého zdravotnického systému správná," řekl Martin Netolický.

Pondělní dopolední program konference byl zaměřen na krajské zdravotnictví. Kromě hejtmana Martina Netolického vystoupili také vedoucí oddělení informatiky Kraje Vysočina Petr Pavlinec či ředitel odboru IT a elektronizace zdravotnictví na Ministerstvu zdravotnictví ČR Martin Zeman.  Odpolední program se týká úhrad zdravotní péče, a proto na konferenci vystoupí mimo jiné náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění Helena Rögnerová či tématu právních aspektů poskytování zdravotních služeb. Úterní program bude ve znamení workshopů na témata: „Aktuální úkoly managementu týkající se covid situace a cz-drg" a „Online služby zaměřené na pacienta v praxi."

Zdroj a foto: Pardubický kraj