Kraj zpřístupní velký park Domova u fontány v Přelouči klientům i veřejnosti. Další veřejná prostranství jsou na řadě

Pardubicko – V příštích letech chce Pardubický kraj u vybraných areálů v jeho majetku revitalizovat a otevřít veřejnosti přilehlé přírodní plochy. Prvním takovým projektem, v němž se mimo jiné klade důraz na zpětnou vazbu od občanů, je revitalizace parku u Domova u fontány v Přelouči o plánované rozloze 17 tisíc metrů čtverečních. Ten by měl do budoucna sloužit k relaxaci a trávení volného času nejenom klientům, ale i jejich rodinám a dalším návštěvníkům. Radní Pardubického kraje na začátku dubna rozhodli o vyhlášení soutěže, v níž odborná komise vybere nejlepší krajinářsko-architektonický projekt. Do budoucna se počítá s otevřením dalších zelených prostranství ve Svitavách, Litomyšli, Králíkách a České Třebové.

Hejtmanství očekává, že soutěž by měla včetně vyhlášení výsledků a výběru nejlepšího projektu skončit ještě v letošním roce. S realizací by se podle předběžného harmonogramu mohlo začít ve druhé polovině roku 2025 po získání všech nutných povolení. „Dlouhodobě se snažíme naše zařízení zpřístupňovat veřejnosti. Chceme, aby klienti měli pohodlné, důstojné a příjemné podmínky uvnitř budov i na veřejných prostranstvích kolem. Aby se v nich mohli potkávat s rodinami a být společně v přirozeném prostředí. Na veřejném projednání  nám občané řekli, co by v parku uvítali, protože do něj samozřejmě budou moci přijít a trávit v něm volný čas i oni. Právě na základě této zpětné vazby došlo mimo jiné k doplnění prvků na zadržování dešťové vody a plánujeme také například vytvoření smyslové zahrady pro klienty. Bude se jednat o prvky, které stimulují celou škálu vjemů, například drobné a vhodně přizpůsobené vodní a zvukové instalace v areálu. Součástí projektu je také výsadba zeleně, úprava cest i vodních prvků. Náš záměr jsme samozřejmě prodiskutovali s pracovníky domova, abychom znali i názor lidí, kteří s klienty každodenně obětavě a ohleduplně pracují," uvedl radní pro sociální péči Pavel Šotola, jenž je zároveň jedním ze sedmičlenné komise, která bude vybírat vítěze. Společně s ním v porotě usednou dva krajináři, architekt, ekolog, ředitel Domova u fontány a přeloučský starosta.

S financováním proměn zelených ploch pomáhají evropské fondy

Plán na revitalizaci a otevření parku v Přelouči je prvním projektem organizovaným odborem rozvoje krajského úřadu, který by mohl nastavit budoucí směr při nakládání se zelení ve veřejném prostoru. „Tento projekt s předpokládanými náklady 22 milionů korun bez daně chceme spolufinancovat prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kde jsou vyčleněné finance na úpravy zeleně, ochranu přírody a budování modrozelené infrastruktury. Jedná se o velice zajímavý nástroj a postup, kterým bychom do budoucna rádi revitalizovali a otevřeli veřejnosti i další areály v našem majetku. Výše dotace může dosáhnout až 9 milionů korun. Projekt v Přelouči je příslovečnou první vlaštovkou. U něj jsme si vyzkoušeli veřejné projednání s občany a zpracování jejich připomínek, nyní navazujeme vyhlášením architektonicko-krajinářské soutěže na proměnu parku. Její vypsání nejdříve schválila Česká komora architektů a Pardubický kraj ji vyhlásil 5. dubna. Díky tomu jsme nastavili v krátké době pravidla a systém, který budeme využívat i u dalších záměrů nejen u budov v sociální sféře, ale také ve školských a zdravotnických areálech. Naším cílem je otevírat veřejná prostranství veřejnosti a začleňovat je do života měst," vysvětlil radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.

Architektonická soutěž má přinést kvalitu i rozmanitost nápadů

Na uspořádání architektonické soutěže a odměny pro soutěžící má kraj připravených 300 tisíc korun. „Jsem přesvědčen, že tato nadstavba formou architektonické soutěže je dobrou a smysluplnou investicí. Díky ní, doufáme, získáme několik kvalitních projektů, ze kterých nakonec vybereme ten, který klientům i občanům přinese nejvíce benefitů. Jde nám o to, abychom měli z čeho vybírat, zvýšili jsme kvalitu odpočinkové plochy, aby do lokality nový projekt zapadl a místní lidé park rádi a často využívali," sdělil hejtman Martin Netolický.

Kraj chce otevřít veřejnosti i další parky v nemocnicích ve Svitavách a Litomyšli

V této době již probíhají přípravy dalších projektů, ve kterých chce kraj v budoucnu otevřít zelené plochy veřejnosti. „Na základě veřejného projednání s občany jsme již například aktualizovali náš projektový záměr na úpravu parku před psychiatrií Svitavské nemocnice. I zde bychom rádi vytvořili klidovou zónu určenou pro relaxaci a trávení volného času nejenom pacientů. Ukázalo se, že pro skutečně koncepční řešení bude nutná demolice kotelny, odstraněním této nefunkční a zchátralé budovy dojde k rozšíření zelené plochy, která bude v budoucnu sloužit jako klidová zóna. V projektu na revitalizaci parku plánujeme kromě úpravy zeleně například vybudování dvou nových vstupů do areálu, okružní cestu, posezení a opravu cihlové zdi. Předpokládané náklady dosahují výše 8,5 milionu korun, dotace z IROPu by mohla pokrýt necelých 6 milionů a termín realizace záleží na získání dotace," řekla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Další zelená plocha v majetku kraje by měla sloužit veřejnosti i v nedaleké Litomyšli. „Do IROPu chceme také podat žádost na podporu našeho záměru v Litomyšlské nemocnici, kde by v budoucnu mělo dojít ke zpřístupnění nevyužívané části nemocniční zahrady mezi monoblokem, rodinnými domy u výjezdu na Poličku a areálem firmy Mach. Tato lokalita by se mohla stát cenným a využívaným veřejným prostorem. Celkové náklady se v tuto chvíli odhadují na téměř 9 milionů korun, dotace by měla pokrýt zhruba 6,5 milionu, přesné termíny upřesníme v případě získání dotace," přiblížila další plán v oblasti nemocničních areálů náměstkyně Matoušková.

Revitalizace areálů se také plánuje v Králíkách, Přelouči a České Třebové

Na novou velkou zelenou plochu otevřenou veřejnosti se mohou těšit i v Králíkách. „Na základě veřejného projednávání se také v tuto chvíli mění projekt na úpravu areálu Středního odborného opravárenského učiliště Králíky. V plánu je revitalizace stávající zeleně a nevyužívaných ploch, zlepšení nakládání se srážkovou vodou či výsadba nových stromů. I zde je naší hlavní snahou areál o rozloze 70 tisíc metrů čtverečních více zapojit do života města a umožnit občanům jeho využívání ve volném čase. V tomto případě opět vyhlásíme architektonickou soutěž. Projekt bychom rádi realizovali do roku 2026, přepokládané náklady se v tuto chvíli odhadují na 17 milionů korun, spolufinancování z EU by mohlo dosáhnout výše 8 milionů," dodal hejtman Netolický.

Obdobný projekt se připravuje na Střední škole technické a dopravní Gustava Habrmana v České Třebové, kde má dojít k úpravě areálu Skalka. Na konci března se kvůli tomu přímo v místě uskutečnilo veřejné projednání s občany. Zde má dojít k regeneraci celého areálu, tedy revitalizaci zelených ploch, zlepšení hospodaření se srážkovou vodou a doplnění mobiliáře tak, aby se podařilo vytvořit nejen klidovou zónu pro relaxaci, ale i prostor pro edukativní či sportovní vyžití. Výsadbou zeleně, vybudováním vodního prvku, revitalizací přilehlého lesoparku a vytvořením arboreta dojde ke zlepšení biologické rozmanitosti lokality. Aktuálně Pardubický kraj řeší možnost spolupráce s autorizovaným architektem na zpracování architektonické studie.

Projekt Domova u fontány není jediným záměrem kraje v Přelouči. V přípravě je také revitalizace parku u tamního gymnázia.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj