Kraj vyhlašuje další výzvu k podávání žádostí o kotlíkové dotace. Ty jsou určené pro nízkopříjmové domácnosti

KRAJ – V pondělí 23. května bude vyhlášena výzva k podávání žádostí o kotlíkové dotace v Pardubickém kraji, které budou v tomto případě určené výhradně pro žadatele s nižšími příjmy. Další změnou oproti předchozím výzvám je omezení podpory na plynové kondenzační kotle. Důvodem je mezinárodní situace a nejistota v oblasti dodávek ruského plynu. Celkově bude pro žadatele v Pardubickém kraji připraveno minimálně 171 milionů korun.

„Oproti původním předpokladům máme pro náš kraj v tuto chvíli k dispozici minimálně 171 milionů korun, které budeme moci rozdělit mezi žadatele v našem kraji, kteří splní stanovená kritéria. Tím hlavním je, že žadatel pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, dávky hmotné nouze nebo že průměrný čistý roční příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 korun. Žadatelem o dotaci může být vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci na území Pardubického kraje," řekl hejtman Martin Netolický.

Novinkou je kromě vyšší alokace pro kraj také omezení podpory pro plynové kondenzační kotle. „Dotace na plynový kondenzační kotel bude poskytnuta pouze v případě, kdy ke dni 30. 4. 2022 byla výměna kotle již realizována nebo byla nejdéle k tomuto datu vystavena závazná objednávka. Toto omezení bude kompenzováno navýšením maximální výše dotace na tepelná čerpadla o 50 tisíc korun, tedy ze 130 tisíc korun na 180 tisíc korun," řekl radní Valtr. „Vyhlášení výzvy je plánováno na pondělí 23. května, zahájení příjmu žádostí pak na 22. června. V tuto chvíli předpokládáme, že bychom příjem žádostí o dotaci ukončili 31. srpna o půlnoci," uvedl klíčové termíny pro žadatele radní Ladislav Valtr.

Žádosti o poskytnutí dotace budou předkládány prostřednictvím webové aplikace dostupné na webu https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace/115559/kotlikove-dotace-pro-nizkoprijmove-domacnosti-v-pardubickem-kraji s následným doručením vytištěné a podepsané žádosti vč. příloh na Krajský úřad Pardubického kraje. Každé žádosti systém přiřadí jedinečné registrační číslo, a to podle času elektronického podání. Žádosti bude možné v uvedené aplikaci vyplňovat již ode dne vyhlášení dotačního programu. Po spuštění příjmu žádostí budou moci žadatelé vyplněné žádosti prostřednictvím aplikace elektronicky odeslat. Po odeslání bude nutné žádost vygenerovanou z aplikace vytisknout, podepsat včetně všech relevantních příloh a do 10 pracovních dnů od data elektronického podání doručit v listinné podobě osobně, poštou nebo prostřednictvím datové schránky na Krajský úřad Pardubického kraje.

Kotlíkové dotace jsou v Pardubickém kraji poskytovány od roku 2016 a od samého počátku o ně byl velký zájem. Od první výzvy, která byla vyhlášena v lednu 2016, bylo na kotlíkových dotacích rozděleno téměř 630 milionů korun pro více jak 5 800 žadatelů.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a ilustrační foto: Pardubický kraj