Kraj rozšíří potravinovou pomoc pro děti v sociální nouzi…

Pardubice – Rada Pardubického kraje v rámci svého pondělního jednání rozhodla o tom, že se kraj zapojí do Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pomoc dětem ve věku od tří do 15 let ze sociálně slabých rodin. Na základě připomínek krajů je nově v rámci tohoto dotačního programu možné zahrnout náklady na pracovníka, který bude žádosti administrovat. Paralelně s tímto programem budou nadále pokračovat projekty obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN a nadačního fondu DRAB FOUNDATION.

„Dotační titul doznal po připomínkách krajů změny, které nyní otevírají možnost proto, abychom se k této dotaci jako kraj také přihlásili. Cílovou skupinou jsou děti ze sociálně slabých rodin ve věku od tří do 15 let, které navštěvují mateřskou nebo základní školu či víceleté gymnázium. Podmínkou je, aby se rodina z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházela v hmotné nouzi. V tuto chvíli máme avízo, že by se v našem kraji mohla pomoc týkat 70 dětí z mateřských škol, na které se nevztahují projekty dalších dvou společností, které v našem kraji potravinovou pomoc poskytují,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že v rámci programu je pro kraje připraveno 80 milionů korun.

V rámci předchozí výzvy se do projektu nezapojilo celkem pět krajů. I přesto byla potravinová pomoc pro sociálně slabé v Pardubickém kraji zajištěna velmi dobře. „V loňském školním roce bylo v našem kraji podpořeno téměř 700 žáků základních škol a víceletých gymnázií, kterým pomáhají obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN a nadační fond DRAB FOUNDATION. Společně s dalšími kraji jsme upozorňovali Ministerstvo práce a sociálních věcí na dílčí problémy programu. Poté, co byly naše připomínky akceptovány, nebrání nic tomu, abychom se do programu v letošním roce přihlásili. Konec podávání žádostí je stanoven na 3. května. Poté budeme znát reálný zájem o tuto podporu,“ sdělil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek s tím, že kraj bude informovat mateřské a základní školy, ale také víceletá gymnázia o možnosti čerpání prostředků.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

 •  
 •  
 • „Chtěl jsem být jako hvězdy, které jsem obdivoval,“ řekl nejúspěšnější cyklista paralympijské historie Jiří Ježek…
 • Pardubice – „Každý má nějaký sen, čeho by chtěl v životě dosáhnout. Já jsem si svou cestou vybral poměrně záhy. Miloval

  •  
  •  
 • Východočeské divadlo Pardubice uvede odloženou premiéru hry Venkov…
 • Pardubice – Na podzim minulého roku Východočeské divadlo Pardubice nastudovalo vztahový thriller Venkov. Naplánovanou premiéru však odsunul koronavirus. První diváci

  •  
  •  
 • Srdcařem roku je v Pardubickém kraji hlinecký živnostník Josef Fidler…
 • Pardubice/Hlinsko v Čechách – Kdo se stal Srdcařem roku v soutěži Živnostník roku, jejíž slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v kongresovém sále Paláce Pardubice?

  •  
  •  
 • Kraj investuje do obměny dalších 125 lůžek…
 • Pardubice – Krajští radní schválili na svém pondělním jednání uvolnění pěti milionů korun pro své příspěvkové organizace ve zdravotnictví na

  •  
  •  
 • Knihovna připomíná na Přihrádku nově i básníka Petra Kabeše…
 • Pardubice – Pohled na generaci literátů, která se formovala v Pardubicích v 60. letech minulého století, nyní v Knihovním centru U Vokolků

  •  
  •