Kraj otevřel přihlášky do Stavby roku

KRAJ – Rada Pardubického kraje zahájila nový ročník bienále veřejné neanonymní soutěže „Stavba roku 2023 v Pardubickém kraji". Tuto soutěž vyhlašuje Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR.

Cílem soutěže je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním v Pardubickém kraji, podpořit kvalitní realizace staveb na vysoké stavebně technické, uživatelské a estetické úrovni a zviditelnit stavební kulturu a výsledky práce architektů, stavebních inženýrů a dodavatelských firem v Pardubickém kraji.

Letošní ročník bude už jedenáctý. Kromě klasických cen Stavba roku v Pardubickém kraji, které mohou dostat maximálně čtyři stavby, budeme letos nově udílet také Zvláštní cenu poroty za nejlepší úpravu veřejného prostoru, kterou chceme podpořit zájem samospráv o vylepšování městských i venkovských prostředí. Novinkou je také Zvláštní cena poroty za nejlépe upravenou a udržovanou okružní křižovatku v Pardubickém kraji," uvedl náměstek hejtmana pro investice a kulturu Pardubického kraje Roman Línek.

Pravidla pro přihlášení jsou stejná jako v uplynulých letech. Do soutěže mohou být přihlášena pouze ta stavební díla, resp. úpravy veřejného prostoru, která byla zhotovena, zkolaudována nebo uvedena do provozu v období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023 na území Pardubického kraje. „O oceněných bude rozhodovat porota složená ze zástupců Pardubického kraje, ČKAITu, a Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Potěšilo mě, že za odbornou veřejnost letos přijala pozvání Zdeňka Vydrová, která je městskou architektkou Litomyšle," prozradil další člen poroty, náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

Do posuzování staveb se jako obvykle zapojí i veřejnost, která bude po celý srpen hlasovat o Ceně veřejnosti v internetové anketě. Přihlášky najdou zájemci z řad stavbařů, architektů, projektantů či investorů na adrese: https://stavbaroku.pardubickykraj.cz/.

Autor: Michele Vojáček
Zdroj a foto: Pardubický kraj