Kraj letos opět přidá obcím v Programu obnovy venkova. Rozdělí mezi ně přes 66 milionů korun

KRAJ – Z Programu obnovy venkova 2023+, jak je dotační program Pardubického kraje nově nazýván, získají obce oproti loňskému roku o 18 milionů korun více. Daří se tak navyšovat finanční pomoc k předcovidové úrovni. Obce a další subjekty v něm mohou žádat například o dotaci na provoz venkovských prodejen, obnovu a údržbu obecního majetku nebo pořízení komunálních traktorů.

Nejvíce žádostí tradičně míří k dotačnímu titulu na obnovu, údržbu či pořízení obecního majetku, rok od roku ale roste podpora i pro obecní prodejny. „Tak jako navyšujeme každým rokem objem peněz, o které mohou obce žádat, zvyšuje se nám každoročně i požadovaná suma. Zatímco v loňském roce jsme obdrželi 461 žádostí v hodnotě 100 milionů korun, letos je to 478 žádostí ve výši téměř 112 milionů korun. Tato částka není v našich silách, ale rozhodně chceme vyhovět všem subjektům, které si podaly správně žádost. Rozdělíme mezi ně tedy přes 66 milionů korun tak, aby se dostalo na všechny, v každém dotačním titulu přitom bereme v potaz konkrétní kritéria," uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že žádosti jsou posuzovány například podle počtu obyvatel obce či z pohledu strategických dokumentů kraje. 

Také u dotačního titulu, který podporuje projekty mikroregionů a místních akčních skupin, dojde letos k navýšení. „Kromě přímé podpory obcí považujeme za důležitou i podporu smysluplné meziobecní spolupráce. Proto mikroregionům a MASkám letos poskytneme téměř 10 milionů korun, což je o 3,5 milionu více než v loňském roce. Z dotačního titulu na obnovu obecního majetku rozdělíme téměř 44 milionů korun. Venkovské prodejny podpoříme sumou přes 8 milionů korun. V této souvislosti velmi pozitivně hodnotím zájem o nabízení lokálních produktů v námi podpořených obchodech. Na bonusech si obce a další provozovatelé přijdou na zhruba půldruhého milionu. Je to konkrétní příspěvek, konkrétní podpora našeho kraje regionální produkce a podle mého názoru jednoznačně správný krok i dobře vynaložené peníze. Na pořízení komunálních traktorů pak přispějeme téměř 4,5 milionu korun," vyjmenoval radní pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslav Krčil.

Od příštího roku doplní zmíněné čtyři dotační tituly Programu obnovy venkova 2023+ ještě jeden další. Pátý dotační titul bude určený obcím do dvou tisíc obyvatel, kterým kraj pomůže s přechodem na projekt pošta Partner. Podávání žádostí bude možné v lednu příštího roku, přičemž zahrnuta bude podpora za celý rok 2023.

Autor: Bc. Denisa Píšová
Zdroj a foto: Pardubický kraj