Kraj i město nadále podporují splavnění Labe až do Pardubic

Pardubice – V rámci společného jednání Rady Pardubického kraje s Radou města Pardubic byla debatována také problematika kanálu Dunaj-Odra-Labe. I přesto, že usnesením vlády byl tento projekt zastaven, shodují se obě samosprávy na důležitosti pokračování příprav na splavnění Labe až do Pardubic.  

„Splavnění Labe do Pardubic a kanál Dunaj-Odra-Labe jsou dvě vedle sebe stojící záležitosti. Zatímco kanál D-O-L jsme dlouhodobě vnímali jako nerealizovatelný z hlediska ekonomické náročnosti a omezování rozvoje měst a obcí na trase nutností držet pro tento kanál takzvanou územní rezervu, tak v případě splavnění Labe do Pardubic jsme dlouhodobě v souladu, že tento projekt má smysl," uvedl hejtman Martin Netolický. Na jeho popud se vedení kraje i města shodla na společném usnesení v této věci. 

„Samosprávy Pardubického kraje a Statutárního města Pardubic se shodují na důležitosti pokračování příprav splavnění Labe do Pardubic až po soutok s řekou Chrudimkou včetně veškeré navazující infrastruktury, a to bez ohledu na aktuální zastavení příprav projektu Dunaj-Odra-Labe," načetl hejtman Martin Netolický připravené usnesení.  

Podle primátora statutárního města Pardubic Jana Nadrchala hraje splavnění Labe pro Pardubice jednu z klíčových rolí. „Chceme pokračovat v dlouhodobých aktivitách vědoucích ke splavnění Labe minimálně pro rekreační plavbu. Město tento záměr dlouhou dobu podporuje, považujeme ho za klíčové strategické rozhodnutí, které napomůže rozvoji Pardubic nejen z pohledu cestovního ruchu, ale také průmyslu," podotkl primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj