Kraj chystá opravy na středních školách za desítky milionů korun…

Pardubický kraj – Na posledních dvou zasedáních schválila Rada Pardubického kraje záměr investovat do oprav středních škol. Radní potvrdili také výsledky výběrových řízení na dodavatele některých staveb.

„Pardubickému kraji se daří investovat nemalé prostředky do svého majetku a oblast školství není výjimkou. Chováme se jako zodpovědní hospodáři, a proto u zakázek nerozhoduje jenom nejnižší nabídka, ale také rychlost zhotovení," sdělil hejtman Martin Netolický.

Střední školu zdravotnickou Pardubice čeká rekonstrukce střechy na budově teoretické výuky. Jedná se o vylepšení zateplení střešního pláště, výměnu střešní krytiny a nové klempířské konstrukce a prvky hromosvodu.  Předpokládané náklady jsou ve výši 5,1 milionů korun. Gymnázium a SOŠ Přelouč se dočká rekonstrukce sociálního zařízení. „Stávající toalety čeká komplexní rekonstrukce, neboť jsou v havarijním stavu. Kromě toho budou vyměněny dožité vodovody, elektroinstalace nebo kanalizace. V částce 5,1, milionů jsou i nové obklady, dlažba a sanitární zařízení" sdělil Bohumil Bernášek, radní odpovědný za školství. Na Obchodní akademii se studenti a pedagogové dočkají nové podlahy. Stávající nevyhovuje současnému zatížení a při pohybu osob se značně chvěje. Opravy si vyžádají částku 2 miliony korun. Stejnou částku si vyžádá i rozšíření stávajícího zázemí pro učně o šatny a sociálního zařízení pro dívky na VOŠS a SŠS Vysoké Mýto. K tomu vznikne část administrativních prostor a k úpravě zázemí pro mistry nebo opravě technické místnosti. „Více než deset milionů korun investujeme na pedagogické škole v Litomyšli. Je potřeba rekonstruovat elektroinstalační rozvody, které nesplňují současné normy. Investice za 12,2 milionů korun vyřeší páteřní rozvody, výměnu svítidel po celé škole i nouzové osvětlení," sdělil Bohumil Bernášek.

Pardubický kraj chystá i další projekty a v současné chvíli pracuje na finančním zajištění těchto akcí. „Na Střední zdravotnické škole ve Svitavách chceme odvlhčit suterén budovy a přistavět sociální zázemí za 11,5 milionu. Na SOŠ a SOU Lanškroun chystáme úpravu podhledů ve sportovní hale za 4 miliony korun a na Střední škole chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem chceme upravit odbornou učebnu za 190 tisíc korun," sdělil Roman Línek, náměstek hejtmana odpovědný za investice.  

Investice do snížení energetických výdajů

Pardubickému kraji se daří dlouhodobě získávat finanční prostředky na realizaci úspor energií. „Operační program životního prostředí je velmi využívaný. Na realizace projektů směřujících k úsporám energií se nám daří získávat desítky milionů korun. V tuto chvíli mohu říci, že chystáme další projekty," sdělila Hana Štěpánová, radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace. Díky penězům z tohoto programu bude v ZŠ, MŠ a PŠ Moravská Třebová provedena nová obálka budovy. Dále dojde k odvlhčení a přístavbě plošiny pro imobilní návštěvníky školy. Celkem se jedná o náklady ve výši 17,6 milionů korun.

Největší investici čekají historickou budovu v areálu Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli. „V objektu historické budovy, která je kulturní památkou je potřeba provést úsporná opatření, která zachovají výtvarný ráz celého objektu. Navíc veškeré práce budou provedeny s ohledem na provoz školy," sdělil hejtman Martin Netolický. V budově bude vyměněna stávající krytina střechy, dále okna za repliky s výrazně lepšími teplenými vlastnostmi. To se týká i prosklené spojovací chodby mezi dvěma budovami. Předpokládané náklady na realizaci stavby jsou 31,5 milionů korun.

Zdroj a foto: Pardubický kraj