Kraj chce koordinovat nakládání s komunálním odpadem v souvislosti se zákazem skládkování

KRAJ – Řešení odpadového hospodářství na území Pardubického kraje po období zákazu skládkování bylo hlavním tématem jednání zástupců Pardubického kraje, měst Česká Třebová a Svitavy či Správy železnic. Hlavní myšlenkou kraje, byť není problematika zpracování odpadů přímo jeho primárním úkolem, je koordinace aktivit v území.

„Na základě zákazu skládkování, který začne platit od roku 2030, chceme společně s obcemi v kraji koordinovat aktivity týkající se nejen svozu, ale také spalování komunálního odpadu s maximálním možným energetickým využitím, což je ostatně jeden z bodů našeho programového prohlášení pro stávající volební období. V tuto chvíli je naší prioritou zmapovat stávající produkci odpadu v jednotlivých spadových lokalitách, způsob svozu a vytipování vhodných lokalit pro svoz, předklad a následný transport do zařízení, která budou nadále odpad zpracovávat. Osobně jsem přesvědčený, že náklad, a to samozřejmě včetně odpadu, patří na železniční síť, která je v České republice velmi kvalitní a zahuštěná, náš kraj samozřejmě nevyjímaje," uvedl hejtman Martin Netolický. „Řada obcí vzhledem k blížícímu se termínu zákazu skládkování prověřuje samostatně možnosti řešení likvidace komunálního odpadu na svém území, což však vzhledem k množství produkovaného odpadu nemá investiční a provozní ekonomiku. Proto považujeme za vhodné, abychom z pozice kraje tyto iniciativy koordinovali a dali obcím možný směr, který ve výsledku bude nejlepší pro celý region, byť problematika nakládání s odpady není primárně krajskou záležitostí," vysvětlil hejtman Netolický.

Ten také nastínil další postup. „Ve spolupráci s uznávanými odborníky v oblasti odpadového hospodářství a zástupci Univerzity Pardubice, Správy železnic, Regionální rozvojové agentury a krajského úřadu připravíme ucelený dokument, který by měl na území kraje vytipovat možné lokality pro vznik překládacích stanic, a to s primární vazbou na železniční s následným přesunem do zpracovatelských provozů dle přirozené spádovosti. Samozřejmostí je zapojení starostů obcí, kteří zastupují původce odpadů a znají aktuální stav v místě. Všichni starostové ORP souhlasí s tím, že kraj převezme koordinační roli a jsou připraveni být maximálně nápomocní," nastínil další postup hejtman Netolický.

Iniciativu kraje vítá také starosta České Třebové Zdeněk Řehák. „Problematika konce skládkování a s tím spojené nakládání s komunálním odpadem je velkou výzvou. Jednotlivá větší města, včetně toho našeho, řeší způsob využití těchto odpadů. Nicméně individuální řešení vzhledem k objemu zpracovávaného odpadu a investičních a provozních nákladů nedávají přílišný smysl, proto vítáme, že kraj chce celý region koordinovat a zvýšit tak efektivitu nakládání s odpady. Mimo jiné z důvodu aktivit kraje proto nyní naše město zastavilo přípravy na vlastní řešení nakládání s odpady po roce 2030. Tím se vyhneme vysokým nákladům, které by byly s vlastním řešením spojeny. Budeme tak moci část těchto finančních prostředků vynaložit na jiné investice, které jsou v našem městě potřeba," uvedl starosta Zdeněk Řehák.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj